Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Framtidens ortopedi – smarta biomaterial i stället för implantat?

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 14:08 CEST

Ortopediveckan 2013, fredag.

Många nya biomaterial är under utveckling och forskningen syftar till att ge en bättre förståelse för vävnadsreaktion, vävnadsreparation och vävnadsinläkning på dessa material. Bland det som studeras är materialnedbrytning, men också runt implantat avseende biologiska, kemiska, mekaniska och tribologiska egenskaper. Biologiskt aktiva ämnen kan kopplas till biomaterialen och ge ytterligare värdefulla egenskaper och eventuellt nya behandlingsmetoder. Under detta symposium kommer framstående forskare inom biomaterialområdet att presentera pågående forskning och utveckling – och vad ortopeder kan vänta av framtiden. Symposium i sal C, kl. 09.00.

Livskvalitet – något för en ortoped? Det räcker inte längre med att patienten är färdigbehandlad och går hem. Beslutsfattare på alla nivåer efterlyser alltmer information om hur livskvaliteten har påverkats hos patienten. Den svåra frågan är hur man ska mäta ett sådant begrepp. Symposium i sal C, kl. 11.00.

Vad gör jag när något blir fel? Varje ortoped kommer ibland i svårigheter. Att undvika det är naturligtvis bäst – men ibland inträffar det ändå. Här ger fem av landets mest erfarna kollegor tips om hur man skall förbereda sig för en sådan situation – hur tänker jag när det går riktigt illa? Hur gör jag nu? Vilka tekniker och metoder bör jag ha bakfickan för att reda ut problemen?  Sal B och C, kl. 08.00.


Svensk Ortopedis Förening (SOF) För läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.