AMF

Framtidens pensionärer drömmer om resor och god ekonomi

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2011 10:10 CEST

Att resa som pensionär är det som flest drömmer om. På andra plats kommer att ha god ekonomi och på tredje plats att vara frisk. Det visar en undersökning som AMF har gjort i samarbete med Novus där allmänheten har svarat på frågor om drömmar. Bland pensionärerna är det 71 procent som har kunnat förverkliga sina drömmar och bland dem som har pensionen framför sig tror 66 procent att sannolikheten är mycket stor eller ganska stor att drömmen går i uppfyllelse.

AMF har undersökt hur drömmarna om livet som pensionär ser ut genom att fråga 1 015 personer från allmänheten. Att resa är den populäraste drömmen, särskilt bland kvinnor. God ekonomi kommer på andra plats bland de som ännu inte är pensionärer, medan god ekonomi hamnar först på tionde plats när frågan ställs till de som är pensionärer idag. Hos denna grupp var drömmen om att disponera sin egen tid näst viktigast efter att resa.

Nästan 8 av 10 (77 procent) som i dag är pensionärer har fortfarande samma drömmar som innan de gick i pension. 7 av 10 (71 procent) har också lyckats att genomföra sina drömmar. Hos dem som inte har kunnat förverkliga sina drömmar är främsta orsaken att det saknats ekonomiska förutsättningar.

-   Det är roligt att se att så många av dagens pensionärer håller fast vid samma drömmar som de hade före pensionen och att de flesta dessutom har kunnat genomföra dem. Det är de ekonomiska förutsättningarna som har varit den största bromsen för dem som inte har kunnat genomföra sina drömmar, vilket visar hur viktigt det är att planera sin ekonomi för framtiden, berättar Carina Blomberg, Trygghetsekonom på AMF.

Bland framtidens pensionärer anger 66 procent att sannolikheten att pensionärsdrömmen går i uppfyllelse är mycket stor eller ganska stor.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av AMF under maj 2011. Urvalet bestod av 1 015 webbintervjuer med allmänheten.

Bifogat finns underlag från undersökningen.

För frågor, kontakta:
Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF, 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se
Emelie Ericson, PR och Information AMF, 070- 208 24 32, emelie.ericson@amf.se


AMF är det framtidsorienterade pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 350 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter och AMF Fonder är helägda dotterbolag till AMF.