Mediababe

Framtidens PR-trend är personlig och bloggig

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:21 CET

PR-branschen samlades den 11 november för att delta i SPINN, en tävling i marknadsPR. Förutom att dela ut pris till landets bästa pr-insatser diskuterades framtidens pr. Sociala mediers betonades av alla, men frågan är vad det betyder i praktiken. Det finns  tre viktiga faktorer att studera närmare:
* Samtalsämne
* Stjärnor
* Bemötande

En viktig skillnad att beakta är huruvida kommunikationsinsatser sker via egna kanaler (hemsida, bloggar, Facebooksidor m fler) eller andra aktörers (sajter, bloggar m fler).
PR-insaters som sker i egna kanaler bygger en grund som stödjer kampanjorienterade insatser. Detta arbete behöver underhållas året om vilket är en stor utmaning för de många kommunikationsavdelningar och PR-konsulter. Inte bara för att det är tidskrävande utan även för att de inte likt journalister och bloggare är tvungna att skriva varje dag. 

För att mäkta med att hålla igång samtalet och upprättahålla intresset har många organisationer mycket att vinna på allianser med rätt bloggare. Hur detta görs för att både juridiskt och kommunikativt uppnå önskad effekt för bägge parter beskrivs i detalj i Mediababe - nio steg till framgång med hjälp av media. Bland annat genom djupintervjuer med Blondinbella, matbloggaren Lotta Lundgren, teknikbloggaren Karin Adelsköld och Stureplansbloggaren Kristin Zetterlund.

De är experter på att fånga och fördjupa sin målgrupps intresse. Omsatt för en organisation innebär det att arbeta med dessa tre nycklar:

SAMTALSÄMNE. Alla former av dialog kräver att det finns något av gemensamt intresse att diskutera. Många använder sociala medier som ytterligare en pushkanal för produktnyheter och kampanjteman. Punkt slut. Sociala kanaler kräver mer av journalistiskt tänkande med utgångspunkt från aktuella snackisar och publikens uttalade intresse. Fånga upp inte bara frågor och kommentarer utan även dialog besökarna emellan.

STJÄRNOR Varje organisation har ett antal superfans som är duktiga på social kommunikation. Att hitta och odla dem kontinuerligt, även utanför kampanjperioder, är A och O. Traditionella medier och planterat material i andras sociala kanaler är snabba åtgärder. Att få upp volymen i de egna sociala kanalerna är sällan lika med att "trycka på knappen" utan kräver en annan strategi och arbetsmetod. 

BEMÖTANDE Den sociala kompetensen att bemöta okända människor på nätet är inte givet för någon. Hur hittar man umgängesregler som matchar ett varumärke? Som matchar den aktuella kampanjen? Som fungerar på tilltänkt målgrupp? 

Frågorna är många och besvaras mer utförligt i boken Mediababe - nio steg till framgång med hjälp av media.

Boken Mediababe-nio steg till framgång med hjälp av media släpptes den 11 november av Kalla kulor förlag ab. Den består till hälften av intervjuer och till hälften av en manual som guidar läsaren i nio steg till att bli en Mediababe.

De elva medverkande Mediababes är:  Dr Åsa, Blondinbella, EU-ministern Birgitta Ohlsson, fitnessprofilen Blossom Tainton, tv-inredaren Isabelle McAllister, stå upp-komikern Karin Adelsköld,  RFSL’s Ulrika Westerlund, trädgårdsentreprenören Victoria Skoglund, journalisten Caroline Engvall och Stureplansbloggerskan Kristin Zetterlund.