Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Framtidens produktion av bioenergi debatteras på IVAs internationella symposium: Papper eller energi eller bådadera?

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:46 CET

Det är knäckfrågan för svensk skogsindustri. Här spelar de ekonomiska och politiska förutsättningarna stor roll. Etanolens betydelse för skogsindustrin diskuteras på Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, seminarium The Future of Forest Bioenergy den 7 februari. Några av talarna är USAs ambassadör i Stockholm, Michael M. Wood, Sverker Martin-Löf, styrelseordförande, SCA, och statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet.

Att komma ifrån oljeberoendet är viktigt för både Sverige och USA. I USA har etanolen fått en allt större betydelse och den senaste tiden tagit steget in i storpolitiken. I Sverige står skogsindustrin inför krav på utveckling och strukturella förändringar, för att kunna möta omställningen av energisystemet. Mångas olika intressen ska vägas samman när etanolen diskuteras.

USAs ambassadör, Michael M. Wood, informerar om president Bush:s planer på att öka användningen av biobränsle genom satsningar på etanol och biodiesel. USA är numera världens största producent av etanolbränsle. Därmed har man gått om Brasilien.

Hur ser den nya regeringen på satsningarna när det gäller bioenergin? Ola Alterå, statssekreterare, Näringsdepartementet, ger sin syn på bioenergi och berättar om regeringens framtida strategier.

Kommer skogsindustrin att byta roll från pappers-, massa-, och träleverantör till energileverantör? Är bioenergi ett hållbart och ekonomiskt alternativ? Sverker Martin-Löf, styrelseordförande, SCA, diskuterar bioenergi ur skogsindustrins perspektiv.

Tid: Onsdagen den 7 februari kl. 9.30 - 16.00
Plats: IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm
OBS! Vänligen anmäl närvaro och om du deltar i lunchen!
För information och anmälan:
Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, bb@iva.se 08-791 30 41, 070-747 58 68

Program

The Political Strategy:

9.30 Welcome
Prof. Lena Treschow Torell, President, IVA

9.35 The US Approach to Alternative Energy
Michael Wood, USA's Ambassador in Stockholm

9.45 Swedish Bioenergy Strategy - A Political Perspective
Ola Alterå, State Secretary, Swedish Ministry of Enterprise,
Energy and Communications

A World Outlook:

10.15 The Jaakko Pöyry Bioenergy Perspective
Petri Vasara, Dr Tech, Jaakko Pöyry Consulting, Finland

10.35 Comparing alternative technologies for motor fuels
from wood - development status, potentials, yields
Bengt Nippe Hylander, Technical Director, ÅF-Process AB

10.55 Coffee

11.25 A Brazilian Perspective on Bioenergy
Prof. Donato Aranda, Fed. Univ. of Rio de Janeiro, Brazil

11.45 Bioenergy in the Swedish Energy System -
Recent Work of The Royal Swedish Academy of
Sciences (KVA)
Prof. Sven Kullander, Energy Committee Chairman, KVA

Technology and Production Outlook:

12.05 Forest Biomass Production in Sweden - Future
Potentials
Jan Fryk, President, Skogforsk

12.25 Swedish Initiatives for Biofuels - Some Reflections
Christer Sjölin, Director, IVA Div. IV

12.50 Lunch in the Banquet Hall

The Future of Biofuels:

14.00 Volvo as a Future Partner for the Development of
the Forest Products Industry Bioenergy Strategy
Anders Röj, Fuels Coordinator, Volvo Technology

14.20 The Shell View on the Future of Biofuels
Carl Georgsson, President, AB Swedish Shell

14.50 Coffee

Technology and Production Outlook:

15.00 The Södra Bioenergy Strategy
Leif Brodén, CEO Södra

15.30 Is Bioenergy Production a Sustainable and
Economically Viable Alternative for Sweden?
Sverker Martin-Löf, Chairman of the Board, SCA

15.50- Conclusions
Björn Hägglund, Member of IVA’s Executive Committee

Chairman morning session: Prof. Tom Lindström, Royal Inst. of Technology
Chairman afternoon session: Björn Hägglund, IVA’s Executive Committee

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se