Vägverket

Framtidens resor och transporter

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:13 CEST

Regeringen har i dag presenterat infrastrukturpropositionen "Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt". Propositionen behandlar inriktningen för planeringen av åtgärder i transportsystemet - vägar, järnvägar, sjöfart och flyg - för perioden 2010-2021.

- Regeringen föreslår en ökad satsning på drift och underhåll av vägarna. Anslagen föreslås bli minst 136 miljarder för perioden 2010 - 2021. Kostnaderna för drift och underhåll av vägarna har skjutit i höjden under senare år, framför allt som följd av höjda priser på energi och olja. Därför har vi inte kunnat hålla jämna steg med förslitningen av vägarna. Genom denna satsning kan en återhämtning ske. En förbättring av drift och underhåll är en förutsättning för ett effektivt transportsystem, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

- Dessutom föreslås att andra intressenter får större möjlighet att bidra till infrastruktursatsningar genom medfinansiering, bidrag eller delfinansiering av åtgärder. När kommuner, landsting, företag och resenärer kan hjälpa till med finansieringen ökar möjligheterna att genomföra angelägna projekt, säger Ingemar Skogö.

Regeringen framhåller möjligheten till genomförandet av Förbifart Stockholm, E18 Hjulsta- Kista samt lv 259 Södertörnsleden genom bl.a. överskott av trängselskatt och medfinansiering i andra former. Hur dessa projekt ska hanteras återkommer regeringen med i uppdrag för åtgärdsplaneringen.

En viktig utgångspunkt i propositionen är ett trafikslagsövergripande synsätt. Transportsystemet ska utnyttja alla trafikslag, både var för sig och i kombination, på ett sätt som är effektivt, säkert och miljömässigt hållbart. Ett förslag till samlad nationell plan för transportinfrastrukturen ska tas fram gemensamt av de fyra trafikverken - Banverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Vägverket. Planen ska redovisas för regeringen under hösten 2009.

För ytterligare information;

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö tel 0243 - 751 40