Expertrådet Miljökompetens AB

Framtidens testmetoder presenteras på kongress

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 07:09 CEST

Världseliten inom moderna, djurförsöksfria testmetoder för kemikalier är på väg till Sverige! Framtidens tester av läkemedel, kemikalier och kosmetika kommer till stor del att ske med celler och datorer. De senaste vetenskapliga genombrotten inom giftighetstestning i provrör presenteras vid ESTIV2008, en kongress om cellbaserade testmetoder som hålls i Stockholms skärgård den 25-28 september. Intresset är större än någonsin, och närmare 300 forskare från hela världen har anmält sig till kongressen, som hålls för 15de gången.

Det är främst forskare från universitet och företag inom bl a kosmetika-, kemi- och läkemedelsbranschen som kommer att finnas på plats, men även representanter från myndigheter och djurskyddsorganisationer.

EU:s nya kemikalielagstiftning kräver att ca 30 00 kemikalier registreras. Många av dem måste testas i djurtester. Det gör att intresset för att få fram snabbare, billigare och säkrare testmetoder är större än någonsin inom kemiindustrin. Även inom kosmetikaindustrin har intresset för nya testmetoder formligen exploderat, efter EU:s beslut att förbjuda försäljning av djurtestad kosmetika från mars 2009.

ESTIV2008 är en vetenskaplig kongress som hålls vartannat år och fokuserar på cellbaserade giftighetstester dvs, toxicitetstester in vitro. Årets arrangörer är Expertrådet AB tillsammans med ESTIV (European Society of Toxicology In Vitro) och SSCT (Scandinavian Society for Cell Toxicology).

Erfarna forskare stimulerar yngre
På ESTIV2008 blandas föreläsningar med workshops och andra aktiviteter där yngre forskare får möjlighet att utbyta kunskaper med sina mer erfarna kollegor. Arrangörerna anser att kunskapsöverföring till framtidens forskare är så viktigt att doktorander får rabatt på konferensavgiften för att kunna delta.


Läs mer på www.newsdesk.se/pressroom/expertradet och www.estiv2008.org

ESTIV2008 hålls på Djurönäsets konferenscentrum utanför Stockholm.
Journalister som vill ha mer information eller delta i kongressen ombedes kontakta:

Karin Gabrielson Morton
Expertrådet
karin@estiv2008.org
Mobil: 070-191 1047


Expertrådet är ett företag som arbetar med att göra forskning användbar inom företag och organisationer för säkrare hantering av kemikalier. Expertrådet koordinerar bl a ett av EU-kommissionens största forskningsprojekt för att få fram nya kemikalietester, ACuteTox. Expertrådet leder också verksamheten i den nya vetenskapsparken i Silverdal, Sollentuna.