Svenska Elvägar AB

Framtidens tunga lastbilstrafik kommer sannolikt att åka på elektriska vägar. Svenska Elvägar hoppas bygga en provsträcka inom 5 år.

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 22:13 CET

Vägverket och Energimyndigheten har beviljat finansiering av Svenska Elvägar:s projekt
”Elektriska vägar – elektrifiering av tunga transporter.” Enligt Vägverkets Generaldirektör Lena Erixon är detta ”ett högprioriterat projekt.”

I dagens debatt förutsätts att järnvägar är elektriska, miljövänliga och kostnadseffektiva, medan lastbilar har en stor tillgänglighet och flexibilitet men drivs med förbränningsmotorer, som bevisligen inte är bra för miljön. Elvägar kombinerar järnvägens miljövänlighet och driftsekonomi med vägnätets tillgänglighet och flexibilitet.

Professor Harry Frank, Mälardalens Högskola och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och
Per Ranch på Teknikkonsulterna Grotmij kommer att göra utredningen i samarbete med Svenska Elvägar AB. Arbetet kommer att belysas ur flera synvinklar som ekonomi, juridik och teknik, trafiksäkerhet samt miljö.

Sverige har en unik möjlighet att förverkliga en elektrifiering av våra vägtransporter genom företag som Scania, Volvo lastvagnar, ABB, Balfour Beatty Rail, Vattenfall, Ericsson med flera. Detta kommer att ägnas speciell uppmärksamhet i arbetet av professor Harry Frank.

Läs mer om Elvägs-projektet på www.elvag.se

Kontakt:

Anders Nordqvist
VD, Svenska Elvägar AB
070-377 91 60, anders.nordqvist@elvag.se

Per Ranch
Projektledare, Grontmij AB
010-480 17 48, per.ranch@grontmij.se

Harry Frank
Professor, Mälardalens högskola
Akademiledamot i Kungliga Vetenskapsakademien
076-769 45 95, harry.frank@kva.se