Linköpings kommun

Framtidens Universitetssjukhus växer fram

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 14:15 CEST

Universitetssjukhuset i Linköping fortsätter att växa och nu påbörjas arbetet för nästa utbyggnation. Vid samhällsbyggnadsnämnden i oktober påbörjas ett arbete för förtätning av området, där framtidens vård- och forskningsmiljöer samt hållbarhet och stadsbyggnadsfrågor står i centrum.

Region Östergötland ska ta fram en ny fastighetsutvecklingsplan för Universitetssjukhuset i Linköping för de nästkommande 15-25 åren. Med anledning av detta kommer kommunen att arbeta fram en ny detaljplan för US-området för att justera för framtidens fastighetsbehov.

– US är en av Linköpings viktigaste arbetsplatser och forskningsmiljöer. Att man får utrymme att fortsätta utvecklas och växa är avgörande för Linköpings framtid. Det finns stora vinster både för regionen och kommunen med att bygga samman US med staden. Både för att underlätta för att ta sig till och från området och för att skapa attraktiva miljöer att bo och verka i, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Den nuvarande detaljplanen för US-området utarbetades inför projektet ”Framtidens US” där genomförandetiden går ut i februari 2017. Med anledning av detta ska en ny detaljplan arbetas fram. Det innebär både effektivare användning av dagens lokaler och nybyggnation.

– Det här är en del av Linköping som ska fungera för många olika grupper: patienter, personal, studenter, forskare och för boende runt omkring. Det ställer stora krav på utformningen av området. US-området rymmer många olika komplexa verksamheter för såväl vård som för medicinsk forskning. Att kunna agera snabbt på nya behov bedömer regionen är angeläget för att kunna bibehålla och utveckla såväl vård som medicinsk forskning, säger regionråd Kaisa Karro (S).

En ny detaljplan förväntas prövas med utökat planförfarande och den förväntas vara klar tidigast under slutet av 2018.

För ytterligare information kontakta ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Elias Aguirre, 0725-84 73 10 eller regionråd Kaisa Karro 0725-55 90 27

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.