Hushållningssällskapet

Framtidens växtskydd – vart är vi på väg?

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 10:48 CEST

För att ge besökarna på Borgeby Fältdagar ytterligare en dimension av mässans växtskyddstema bjuds representanter från bland annat Kemikalieinspektionen, LRF och Svenskt Växtskydd in för att ge sin syn på framtidens växtskydd. För tredje året i rad arrangeras en paneldebatt i samband med invigningen.

Debatten leds av Nils Yngveson, växtodlingsrådgivare vid HIR Malmöhus och medlem av Jordbruks-verkets växtskyddsråd. Han menar att svenska växtodlare befinner sig i en mycket utsatt och osäker position idag.

–  Svenska växtodlare ska konkurrera på en öppen marknad samtidigt som Sverige ofta går före när det gäller införandet av ökade krav och restriktioner. Det ökar kostnaden och riskerar ibland även att ge ökad påverkan på miljön när andra, mindre effektiva metoder, måste användas istället.

Nils Yngveson ser därför som sin uppgift att genom debatten ge besökarna klara besked om vilken växtskyddsväg panelen vill att svenskt jordbruk egentligen ska vandra.

Hållbar användning 2014?
Under debatten kommer både kortsiktiga och långsiktiga ämnen att tas upp. EU-direktivet ”Hållbar användning av bekämpningsmedel” säger bland annat att redan nästa år ska alla jordbruks-producenter inom EU använda sig av integrerat växtskydd.

–  Hur pass väl förberett på detta är svenskt lantbruk egentligen, undrar Nils Yngveson.

Panelen kommer även att diskutera hur framtidens hållbara jordbruk ska se ut. Är ekologisk produktion lösningen på längre sikt eller kommer framtidens jordbruk kräva en gyllene medelväg?

Debatten börjar direkt efter invigningen och pågår mellan kl. 13.15 - 14. Platsen är scenen vid stora Mattältet. Pressträff med paneldeltagarna sker direkt efter debatten vid scenen.

Årets paneldeltagare är:

·  Hans Hagenvall, Svenskt Växtskydd

·  Erik Andreasson, Professor och enhetschef resistensbiologi SLU Alnarp

·  Sunita Hallgren, växtskyddsexpert LRF

·  Peter Bergkvist, växtskyddsexpert Kemikalieinspektionen

·  Roger Tiefensee, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson Centerpartiet

·  Linda Wemmert, riksdagsledamot och ansvarig för kemikaliefrågor Moderaterna

Moderator: Nils Yngveson, HIR Malmöhus

För mer information, kontakta
Kristina Yngwe, HIR Malmöhus, tel. 046-71 36 02
Nils Yngveson, HIR Malmöhus, tel. 046-71 36 16


Borgeby Fältdagar i Skåne 26-27 juni 2013

2-dagars mässa i fält. Den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare i norra Europa. Nya demoodlingar och nya maskinkoncept gör att mässan hela tiden fortsätter att utvecklas. Huvudarrangör är HIR Malmöhus, ett expansivt konsultföretag inom lantbruk och trädgård. Medarrangörer är Hushållningssällskapet Malmöhus och Kristianstad, Lantmännen, Väderstad, Yara samt Färs och Frosta Sparbank. Läs mer på www.borgebyfaltdagar.se