Volvokoncernen

Framtidens Volvolastbil ser själv

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 09:40 CEST

Framtidens Volvolastbil kommer både att kunna bromsa själv och varna föraren när han blir trött eller ouppmärksam. Tekniken finns redan och Volvo Lastvagnar bedömer att tekniska hjälpmedel av det här slaget kommer att tydligt kunna bidra till en minskning av antalet olyckor med tunga fordon. Bara i Europa omkommer ca 10 000 människor och ytterligare 65 000 skadas varje år i olyckor där tunga lastbilar är inblandade.

Vid ett säkerhetsseminarium som hållits under den gånga veckan hos Volvo Lastvagnar i Göteborg framkom att tekniken i allt större omfattning kommer att stötta framtidens lastbilsförare. På Volvo Lastvagnar pågår ett intensivt utvecklingsarbete som syftar till att hitta tekniska lösningar inom en rad säkerhetsområden som har samband med olyckor där tunga lastbilar är inblandade. Bland dessa lösningar märks system som bland annat mäter hur pigg och uppmärksam föraren är, som bromsar för hinder och varnar när fordon eller människor dyker upp i lastbilens döda vinklar.

Ett av dessa system är Drowsy Driver Alert, ett trötthetslarm som med hjälp kameror riktade mot förarens ögon hela tiden mäter hur alert och uppmärksam föraren är ”En trött förare blinkar saktare och blundar mer än en pigg och utvilad förare och detta ser kameran”, säger Petter Larsson på Volvo Technology, som är med och utvecklar Drowsy Driver Alert. ”Systemet kan då varna föraren för trötthet och exempelvis uppmana till att ta en paus.”

Trötthetslarmet kan kombineras med det redan existerande systemet Adaptive Cruise Control, ACC. ACC använder sig av en radar för att mäta avståndet till framförvarande fordon och bromsar lastbilen om den skulle komma för nära. En vidareutveckling av ACC syftar till att få fram en panikbromshjälp som assisterar föraren och bromsar på kortast möjliga sträcka om ett hinder plötsligen skulle dyka upp framför lastbilen.

Varje år sker olyckor med lastbilar på grund av att föraren inte i tid upptäcker fordon eller människor i backspeglarnas döda vinklar. Särskilt oskyddade trafikanter, som fotgängare, cyklister och mc-förare, är hårt drabbade av detta och därför utvecklar Volvo två olika system som förbättrar sikten runt lastbilen.

Blind Spot Support övervakar skymda områden runt lastbilen med kameror och kameravyerna visas i displayer i hytten. Den andra funktionen, Lane Change Support, använder radarsensorer för att varna föraren för andra fordon i skymda områden vid exempelvis filbyten.

2004-05-13

För ytterligare information, vänligen kontakta Ulf Arensberg, Volvo Lastvagnar, 031–66 66 50, 0705–68 66 33


Volvo Lastvagnar säljer lastbilar och totala tranportlösningar. Tillverkningen är specialiserad på tunga lastbilar med vikt över 16 ton. Bolagets produkter marknadsförs i över 130 länder. Volvo Lastvagnar ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.