Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Framtidshjältar premieras för betydande internetinitiativ

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 13:53 CET

Idag öppnar nomineringsprocessen för Ambient Sweden Award. IVAs projekt Ambient Sweden står bakom idén att dela ut ett pris i samband med sin slutkonferens i mars. Syftet är att lyfta fram individer som gjort en betydande insats under de senaste åren, vilket bidragit till att Sverige blir internationellt ledande inom internet. Ambient Sweden Award presenterades vid internetevangelisten tillika IVA-ledamoten Vincent Cerfs föreläsning på IVA i oktober. Priset är uppdelat i tre kategorier. Dessa represen­terar tre av sex prioriterade områden inom projektet Ambient Sweden:

  • Årets Myndighetsprofil

Alla medborgares framtidshjälte. En person som tagit fram nya tjänstemöjligheter över internet inom myndigheter eller offentlig sektor, exempelvis genom att skapa lättillgängliga och effektiva tjänster för användarna.

  • Årets Utbildningsprofil

Alla barn och ungdomars framtidshjälte. En person som tagit nya internetinitiativ i skolan, exempelvis genom att visa it-baserad pedagogik, skapa en miljö där datorer och internet är naturliga verktyg som stödjer undervisning inte bara inom de tekniska ämnena.

  • Årets Företagsprofil

Alla företagares framtidshjälte. En person som genom företagande eller forskning bidragit till att internationell positionera Sverige som ledande internetnation.   Juryn för Ambient Sweden Award består av sex i branschen välmeriterade personer som utifrån sin yrkeskompetens är kvalificerade att bedöma bidragen. Juryns ordförande är Staffan Truvé, vd på Sics och ordförande i Ambient Sweden.

  • Jag har varit engagerad från start i det viktiga projektarbetet inom Ambient Sweden. Det här är ett bra tillfälle att uppmärksamma dem som skapar förutsättningar till att ytterligare integrera internet som en naturlig del av samhället, säger Staffan Truvé.


Priset kommer att delas ut vid ett tillfälle, i samband med Ambient Swedens slutkonferens den 24 mars 2010.         Läs mer om utmärkelsen här: www.iva.se/ambientswedenaward IVAs projekt Ambient Sweden har som mål att säkra och flytta fram Sveriges positioner inom framtidens internet. Det handlar om att från nuläget och de senaste forskningsrönen prioritera och se till att ansvariga organisationer och individer genomför nödvändiga åtgärder för att Sverige år 2015 ska vara en ledande internetnation. För ytterligare information kontakta: Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08–791 30 41, 070-747 58 68, bb@iva.se Eva-Lotta Ramfors, kommunikationsansvarig IVA, 08–791 29 00, 073-980 16 77, er@iva.se Staffan Eriksson, huvudprojektledare, 08-791 29 53, 070-551 07 07, se@iva.se Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se