Kalix kommun

Framtidsmässa i Kalix med fokus på ungas möjligheter

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 11:06 CEST

Onsdagen den 29 september hålls för andra året i rad Framtidsmässan på Manhemsskolan i Kalix. Mässan är öppen för allmänheten och har fokus på ungdomars hopp och framtidsmöjligheter.
- Ungdomar i Kalix behöver veta vilka möjligheter som finns i framtiden för att kunna känna framtidstro, få målbilder och motivation, säger Jenny Ivarsson, studie- och yrkesvägledare på Manhemsskolan som är Kalix kommuns högstadieskola.

Framtidsmässan är ett initiativ från Manhemsskolan som startades upp i fjol, 2009. Mässan, som anordnas av högstadieungdomarna själva, är frukten av ett samarbete mellan Manhemsskolan och Kalixföretagarna. Syftet med mässan är att förmedla en positiv och stimulerande bild av framtiden, i första hand till eleverna men även till omgivningen. Visionen för mässan är: ”Hopp och stimulans”, ”Intresse för livet och framtiden” och ”Ungdomar i fokus”.

- Det är viktigt att våra högstadieelever så tidigt som möjligt får bra information angående vägar vidare efter grundskolan. Speciellt viktigt är det att vi i tider av arbetslöshet och lågkonjunktur kan inge hopp och en framtidstro hos våra ungdomar här i Kalix, säger Jenny Ivarsson, Studie- och yrkesvägledare på Manhemsskolan.

- Det är också viktigt att våra ungdomar - som dessutom ska göra olika viktiga val inför framtiden, såsom ju gymnasievalet är – blir inspirerade och får en bra bild angående de olika valmöjligheter som finns, fortsätter hon.

På mässan visar Furuhedsskolans olika gymnasieprogram upp sig och Kalixföretagarna deltar tillsammans med företag från orten såsom Hotell Valhall och Billerud som har en produktionsanläggning för massatillverkling i Kalix.

- Utvärderingar från i fjol visar att ungdomarna uppskattade mässan. Många berättade att mässan väckte intresse för olika gymnasieprogram och yrken. Mässutställare var också nöjda över arrangemanget: Att under samma tak få möjligheten att visa upp vad det finns att välja till gymnasiet, samt att visa upp olika branscher, säger Jenny Ivarsson.

Mässan pågår mellan 09-12 den 29 september och är öppen för allmänheten med "Öppet hus" under hela mässdagen. Media är välkomna att besöka mässan! Kontakta gärna studie- och yrkesvägledare Jenny Ivarsson för kontakt med elevrepresentanter.

Kontaktpersoner:
Jenny Ivarsson
, studie- och yrkesvägledare för grundskolan, Kalix kommun, tel 070-601 53 94
Charlotte Sundqvist, t f skolchef, Kalix kommun, tel 072-2004875
Linda Frohm, Kalixföretagarna, tel 070-336 97 96
Jenny Hakeberg, informationschef, Kalix kommun, tel 070-375 86 45.