Svenskt Näringsliv

Framtidsoptimism bland små företag

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 14:43 CEST

Nya siffror som presentera idag visar att små företag tror på hemmamarknaden och är de enda som tror på en ökade nyanställningar jämfört med tidigare år. Den inhemska efterfrågan ökar påtagligt för närvarande, bland annat tack vare mycket låga räntor. Den internationella efterfrågan ökar också, men för storföretagen, som exporterar större delen av sin produktion, är den globala konkurrensen mycket stark.

En Demoskop-undersökning som gjorts bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag visar att produktionen har ökat hos många små och medelstora företag och förväntas öka ytterligare de kommande månaderna. Liksom produktionen är det främst bland mindre företag som investeringarna förväntas tillta medan storföretag tror på minskade investeringar.

Både stora och små företag tror på en ökad export framöver. De små företagen är dock minst optimistiska när det gäller kommande orderingången från exportmarknaden.

Det är även små företag som ser ett ökat behov av nyanställningar jämfört med tidigare år. Positiv förändring och framtidsoptimism vad gäller nyanställningar finns även bland företag med andra storlekar, men den är inte lika tydlig.

– Det är viktigt att se att det är de små företagen som kommer att stå för det verkliga jobbtillskottet i ekonomin, säger Svenskt Näringslivs chefekonom Per Juth.

När det gäller globaliseringen är det främst de största företagen som möter global konkurrens idag, medan de medelstora förväntar sig ökad global konkurrens i framtiden. Det är även fler företag som uppfattar globaliseringen som positiv än som negativ. De största företagen, som idag är de mest utsatta för global konkurrens, är de som ställer sig mest positiva till den globala konkurrensen.

De konkurrensfaktorer som uppfattas som allra viktigast är skatterna, regelverket och arbetsrätten. Regelverket uppfattas som särskilt viktigt av de minsta, kompetensförsörjning av de största samt skatter och arbetsrätt av medelstora företag.

– Den internationella konkurrensen tränger sig på alltmer, inte bara för industriföretagen utan också för tjänsteföretagen. Det blir allt viktigare att företagsklimatet i Sverige inte avviker från konkurrentländerna om jobben skall stanna i Sverige, avslutar Per Juth.


Undersökningen, Företagspanelen - oktober 2005, finns att hämta på www.svensktnaringsliv.seFör mer information kontakta:
Per Juth, chefekonom, 070- 558 30 78
Agnes Palinski, pressekreterare, 08- 553 430 92


Svenskt Näringsliv samlar 51 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se