Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Framtidssäkra Sälen med tåg

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 09:28 CEST

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Framtidssäkra Sälen med tåg

Sverige har 7,4 miljoner gästnätter från utländska turister. De ger 90 miljarder kronor i intäkter. Turismen är en större exportbransch än järn- och stålindustrin. Landet upplevs som spännade och exotisk av europeiska turister. Här finns de stora vidder natur som inte finns i Europa. Så länge som kronan är svag kommer turismen till Sverige att öka. Genom att skatteväxla så att andelen löneskatter minskar kan prisnivån för en så arbetsintensiv bransch ytterligare sänkas.

När Alperna förlorar sin snö på grund av klimatuppvärmningen kommer Sverige fortfarande att ha kvar sin, och då får vinterturismen omdirigeras hit. Sälen är störst i Sverige. Åre har utnämnts till världens bästa turistort av det kanske bäst kända resemagasinet. Nu finns det 30.000 gästbäddar. Om ett decennium skall det bli 50.000. I Klövsjöområdet finns det 23.000 bäddar, runt Funäsdalen 24.500. Längre norrut är förutsättningarna lika goda med bättre kommunika­tioner. De kommunikationerna skapas bäst med tåg. Inte med bil eller flyg.

Projektet Sälen-Trysil Airport vill för 300 miljoner kronor bygga ett nytt 2,5 kilometer långt flygfält för att kunna ta emot charterflygplan. Det år risk att det skulle bli bortslängda pengar. Världens oljeproduktionen är på väg att sina. Med skenande bränslepriser kommer vi inte att få råd att flyga eller åka bil i någon större utsträckning. Alternativbränslena kommer bara att kunna ersätta en del av oljan. Med de förutsättningarna kanske de dåliga vägarna till Sälen räcker, de som nu orsakar så mycket olyckor när bilkaravanerna skall fram.

Det är framtidssäkrare att bygga järnväg än flygfält. Visserligen kostar en upprustning av 13 mil mellan Borlänge och Malung plus nybygge därifrån fem mil till Lindvallen/Sälen av god klass 2,3 miljarder kronor. Bara transporter av timmer räcker för att motivera det. Att kunna köra chartertåg för turister från kontinenten blir extrabonus. Stationen kommer att ligga vid Lindvallen som ligger högre än Sälen. Järnvägen blir en nödvändighet om man med framtida oljebrist inte vill förlora de arbeten som dagens 80.000 bäddar och planerade 50.000 nya bäddar i Sälen-Trysilområdet ger. Turistomsättningen skapar trafik som för en stor stad.

Portugal vill ha högfarts nattåg från Lissabon till Berlin. Så vill man komma närmare Europa. Det är 278 mil. Mellan Östersund och Berlin är det bara 150 mil. Sådana chartertåg till fjällvärlden från kontinenten till vår fjällvärd kunde göra det lätt för turister att ta sig dit, öka beläggningen och göra den utspridd över längre period. Nu är säsongen för kort för att investeringar i turistanläggningar skall vara riktigt lönsam och ge fastboende årssysselsättning istället för att ha tillresta säsongsarbetare.

Med chartertåg via Euopakorridoren från Hamburg över Jönköping till Stockholm och vidare med höghastighetsbana från Stockholm till Borlänge respektive Sundsvall och vidare färd med Sälenbanan repespektive en upprustad Mittbana till Östersund blir det en bekväm färd till fjällanläggningarna i Åre och Sälen. Kanske man också i en framtid får se chartertåg på en upprustad Inlandsbana. Via en ny- och ombyggd förbindelse från Sundsvall till Botniabanan, Botniabanan och den kommande Norrbotniabanan och sedan Malmbanan kan man ordna tillräckligt snabba sovtåg till vintersport i Gällivare, Kiruna och Riksgränsen.

Med snabba chartertåg kan en för Europa attraktiv fjällturism byggas upp.

Hans Sternlycke