Explizit AB

Framtidssatsande företag fokuserar på djup specialistkunskap

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 09:00 CEST

Framtidssatsande företag fokuserar på djup specialistkunskap

Argentum Group samlar sina fyra dotterbolag under ett gemensamt namn - Explizit.

De ökande behoven av specialistkunskap och expertstöd hos företag och i samhället står i fokus när ett av Sveriges äldsta IT-företag för samman sina bolag under ett och samma varumärke.

Som ett led i att skapa ett tydligt varumärke byter Argentum namn och blir Explizit. Explizitgruppen har ett tydligt mål: att bli den ledande specialisten när det gäller kunskap och IT-stöd för företag, samhälle och individer i syfte att göra världen bättre, ge förutsättningar till ett friskare liv och åstadkomma ständiga förbättringar inom valda specialistområden.

Tydligare med ett gemensamt varumärke.

Explizits specialistområden är e-hälsa, kemikaliemanagement samt e-förvaltning, alla med stark tillväxt på marknaden både nationellt och internationellt.

– För att bli tydligare mot kunder och omvärld antar vi ett gemensamt namn för hela koncernen, där alla våra kompetenser samlas under ett tak. Det gör att vi kan erbjuda bättre service och ett mer komplett tjänsteutbud till våra kunder. Vi kan med ett gemensamt namn påvisa, för våra kunder på ett enklare sätt, att Explizit-andan är så mycket mer än en vanlig produkt eller tjänst. Det nya namnet signalerar proaktivitet, professionalism och tillväxt säger Dan Edman, koncernchef Explizit

Med Skellefteå som bas kan kvaliteten säkras

Explizit är ett företag med rötterna i Skellefteå men arbetar numera även internationellt och har kunder i alla världsdelar.

– Det är fantastiskt roligt se hur vår förmåga att fånga upp kunders behov och kombinera detta med modern, strategisk IT arkitektur har uppmärksammats inte bara i Sverige, utan även inom EU och vidare internationellt. Vi är mycket stolta över att vi lyckats få detta genomslag.  En stor del får tillskrivas att vi haft Skellefteå som bas, vilket skapat förutsättning för kontinuitet i verksamheten och att vi därmed kunnat skapa långsiktiga relationer med våra kunder, säger Dan Edman vidare

Nytt namn, ny färg och ny logotyp

För att förstärka och ytterligare tydliggöra samlingen under ett gemensamt varumärke kommer en ny grafisk profil och en ny logotype lanseras. Den blå färgen som förknippats med Argentum byts ut till grönt.

– Ett gemensamt namn och en gemensam grafisk profil skapar tydlighet mot kunder, partners, leverantörer och medarbetare: den gröna färgen visar att vi är miljömedvetna och ett naturligt, friskt och hälsosamt hållbart företag. Färgen symboliserar även våra norrlandsrötter. säger Mikael Lindgren vice vd Explizit

Explizitgruppen har sedan 1983 utvecklat lösningar och system för näringsliv och offentlig sektor baserat på verksamhetskännedom och IT-kunskaper. Bolaget har haft en positiv utveckling under dessa trettio år och sysselsätter idag mer än ett hundra personer på kontoren i Skellefteå, Malmö och Göteborg.

För mer information och uppföljning:

Dan Edman, koncernchef

070-836 08 58

dan.edman@explizit.se


Explizit är ett IT- och kunskapsföretag som besitter djup kunskap inom avgränsade områden. Explizit är lyhörda och kompetenta och förstår att förmedla sin kunskap till kunderna på ett tydligt och enkelt sätt, i syfte att maximera kundernas nytta av leveransen och partnerskapet.