Fria Läroverken

Framtidssatsningar på Fria Läroverken i Karlstad

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 08:28 CEST

Fria Läroverken annonserade idag en rad nya framtidssatsningar på gymnasiet i Karlstad.

 – Fria Läroverken i Karlstad ska erbjuda en utbildning av högsta kvalitet i kombination med sådant som stimulerar och inspirerar våra elever. För att bygga vidare på den positiva trend som skolan är inne i annonserar vi en rad satsningar för skolan inför kommande läsår. – Vi vill bygga vidare på den höga kvalitet skolan har och ge mer utrymme för mötet mellan lärare och elev, det vi kallar ansiktstid. Det innebär att varje elev får egen tid med läraren, varje lektion, varje dag. På så sätt säkerställer vi att alla elever blir sedda och får kontinuerlig hjälp i sitt skolarbete. För att skapa tid gör vi till nästa läsår om schemastrukturen och prioriterar ansiktstid med eleverna i lärarnas arbete/planering, säger Christine Karmfalk, Operativ Chef på Fria Läroverken. 

Att allt fler elever söker sig till skolan, både i gymnasievalet men även under pågående läsår, är en bekräftelse på att vi levererar en utbildning av hög kvalitet. Den nyligen genomförda elevenkäten visar också att eleverna är mycket nöjda med sina lärare och skolans studiesociala miljö. För att stärka lärarkompetensen ytterligare rekryteras 4-8 förstelärare till skolan inför nästa läsår. Till skillnad från flertalet andra skolhuvudmän har Fria Läroverken beslutat att fastanställa sina totalt 23 förstelärare, med det enda förbehållet att statsbidraget fortsätter att utbetalas. Förstelärarna kommer få specifik kompetensutveckling inom pedagogik och informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Satsningarna i Karlstad inkluderar även en högre andel högskoleförberedande program. Ansökan om tillstånd för att starta Naturvetenskapsprogrammet har inlämnats till Skolinspektionen och ett internt utvecklings- och förberedelsearbete pågår för fullt inför en lansering av programmet hösten 2015. Fria Läroverken i Karlstad har också sökt tillstånd för att öppna Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhälle, Ekonomiprogrammet med inriktning Juridik och Teknikprogrammet med inriktning Teknik till hösten 2015.

-  Med de nya programmen och inriktningarna, förtydligar vi vår inriktning som ett studieförberedande gymnasium med höga kvalitetsambitioner, säger Magnus Alehed, rektor på Fria Läroverken i Karlstad.

Skolan gör dessutom en utökad satsning på idrott. Fria Läroverken i Karlstad har inför nästa läsår behållit sin certifiering för nationell idrottsutbildning (NIU) inom ishockey och fortsätter det nära samarbetet med Färjestads BK. Skolan har även fått en tillstyrkan på ansökan för innebandy som ska omcertifieras under nästa läsår. Till nästa läsår utvecklas skolans allmänna idrottsprofil ytterligare med fortsatta satsningar på fotboll, innebandy, ishockey samt träning och hälsa.

Slutligen har ett särskilt utvecklingsprojekt kring internationalisering initierats. Under detta läsår har skolan lämnat in ansökningar om att under kommande år driva fem olika internationella projekt. Exempelvis har skolans mediaprogram ansökt om ett utbytesprojekt med Tjeckien, Italien, Slovakien och Turkiet kallat the Creative Lion. 

För mer information, kontakta:

Christine Karmfalk, Operativ chef på Fria Läroverken:

christine.karmfalk@laroverken.se, 070-261 12 44

Magnus Alehed, rektor Fria Läroverken i Karlstad:

magnus.alehed@laroverken.se, 070-552 25 83


Fria Läroverken har gymnasieskolor med såväl studieförberedande som yrkesprogram, i Karlstad, Linköping, Malmö och Norrköping. Den första av skolorna startade 2003 och Fria Läroverken har idag knappt 2 000 elever.  Fria Läroverken grundades 2013 och ägs av Anders Hultin, tidigare VD för Kunskapsskolan och JB Education.