Fria Läroverken

Framtidssatsningar på Fria Läroverken i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 08:25 CEST

Fria Läroverken annonserade idag en rad nya framtidssatsningar på gymnasiet i Malmö.

 – Vår målsättning är att gymnasiet i Malmö ska erbjuda en utbildning av hög kvalitet i kombination med sådant som stimulerar och inspirerar våra elever. Vi vill ge mer utrymme för mötet mellan lärare och elev under lektionerna, det vi kallar ansiktstid. – Det innebär att varje elev får egen tid med läraren, varje lektion, varje dag. På så sätt säkerställer vi att alla elever blir sedda och får kontinuerlig hjälp i sitt skolarbete, säger Christine Karmfalk, Operativ Chef på Fria Läroverken.

Den nyligen genomförda elevenkäten visar att skolan har utmaningar när det gäller hur lärarna uppfattas och hur skolans studiesociala miljö fungerar. För att stärka lärarkompetensen pågår just nu rekrytering av 4-8 förstelärare inför nästa läsår. Rekryteringen pågår internt men även externt, då riktat mot att rekrytera kompetens inom matematik och de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Till skillnad från flertalet andra skolhuvudmän har Fria Läroverken beslutat att fastanställa sina totalt 23 förstelärare, med det enda förbehållet att statsbidraget fortsätter att utbetalas.

Satsningarna i Malmö inkluderar även en högre andel högskoleförberedande program. Ansökan om tillstånd för att starta Naturvetenskapsprogrammet har inlämnats till Skolinspektionen och ett internt utvecklings- och förberedelsearbete pågår för fullt inför en lansering av programmet hösten 2015. Fria Läroverken i Malmö har också sökt tillstånd att öppna Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhälle hösten 2015. Under nästa läsår planerar skolan dessutom att ansöka om certifiering som Teknikcollege, en certifiering som utfärdas av Industrirådet. 

-  Med de nya programmen och inriktningarna samt kompetensförstärkningen med förstelärare, har vi bättre förutsättningar att utveckla de högskoleförberedande programmen, säger Johan Holgersson, rektor på Fria Läroverken i Malmö.

Till nästa läsår utvecklas skolans idrottsprofil ytterligare då även nya elever på Ekonomiprogrammet har möjligheter att kombinera sina studier med satsningar på fotboll, ishockey samt träning och hälsa. Tidigare har enbart elever på Barn- och Fritid och Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning beteende haft idrottsprofil.

Slutligen har ett särskilt utvecklingsprojekt kring elevernas studiesociala och fysiska miljö initierats. Till nästa läsår kommer gymnasiets lokaler och möblering att anpassas med mer varierade miljöer för studier och en särskild satsning på gymnasiets elevcafé.

För mer information, kontakta:

Christine Karmfalk, Operativ chef på Fria Läroverken:

christine.karmfalk@laroverken.se, 070-261 12 44

Johan Holgersson, rektor Fria Läroverken i Malmö:

Johan.holgersson@laroverken.se, 070-149 48 48


Fria Läroverken har gymnasieskolor med såväl studieförberedande som yrkesprogram, i Karlstad, Linköping, Malmö och Norrköping. Den första av skolorna startade 2003 och Fria Läroverken har idag knappt 2 000 elever.  Fria Läroverken grundades 2013 och ägs av Anders Hultin, tidigare VD för Kunskapsskolan och JB Education.