Svensk Handel AB

Framtidstro efter en hektisk julhandel

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 08:43 CET

En lugnare period efter en hektisk julhandel avspeglas i månadens Handelsbarometer. Framtidstron för helåret 2010 är dock positiv då över hälften av de tillfrågade handlarna tror att försäljningen kommer att bli starkare i år än förra året.

I januari månads Handelsbarometer visar handlarna något minskade förväntningar för detaljhandeln som helhet jämfört med mätningen i december. Framtidsindikatorn sjunker därför med 9 enheter och landar på 9. Däremot ökar tilltron till den egna butiken och kaxighetsindikatorn stiger med 8 enheter.

-Bedömningar tyder på att vi har en rekordstark julhandel bakom oss och efter varje framgångsrik julhandel inträder en ödmjuk inställning hos handlarna. I dagsläget är det mer befogat än på många år eftersom vi fortfarande är inne i en lågkonjunktur, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

Handlarna har den här månaden också fått svara på frågor om hur julhandeln gick i butiken. Resultatet visar att drygt hälften av handlarna upplever att julhandeln i den egna butiken gick bättre än 2008. Majoriteten av de som upplevde en förbättring finns inom dagligvaruhandeln.

Vad gäller konsumenternas efterfrågan av miljömärkta produkter i julhandeln uppger 3 av 10 handlare inom dagligvaruhandeln att intresset ökade jämfört med året före.

Handlarna fick även svara på hur de tror att handelsåret 2010 som helhet kommer att utvecklas för den egna butiken jämfört med förra året. Resultatet visar att drygt hälften av handlarna, 52 procent, tror att försäljningen kommer att vara starkare i år jämfört med 2009.

-Det är glädjande att se att drygt hälften av Handelsbarometerns panel faktiskt räknar med försäljningsökningar det kommande året. Om dessa förväntningar infrias eller överträffas beror till stor del på hur räntan och arbetslösheten utvecklas, tror Yvonne Ingman.

Mer finns att läsa i januari månads Handelsbarometer, www.svenskhandel.se ______________________________________________________________________

För eventuella frågor kontakta:

Margareta Ternell, pressansvarig Svensk Handel 010-47 18 669, 070-642 00 16

Yvonne Ingman, vice vd Svensk Handel, 010-47 18 548, 070-290 23 06

Svensk Handel, som till medlemsantalet är största organisation inom Svenskt Näringsliv, har 13 000 medlemsföretag med sammanlagt 21 500 arbetsplatser, där 300 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Ordförande är Kenneth Bengtsson och vd Dag Klackenberg.

Margareta Ternell
Pressekreterare Svensk Handel
+46 10 47 18 669, +46 706 42 00 16
margareta.ternell@svenskhandel.se