Invest Sweden

Framtidstro inom den medicintekniska branschen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 21:54 CET

Den svenska medicintekniska industrin är innovativ och på frammarsch. Inom tre år förväntas antalet produkter på marknaden från samtliga företag att öka med 24 procent, visar den största kartläggning som hittills gjorts över den medicintekniska marknaden i Sverige.

Sedan augusti 2009 har svaren från 96 svenska medtechbolag sammanställts och gett svar på företagens framtidsplaner, bolagsstruktur samt antalet produkter och projekt som finns i bolagens utvecklingspipeline. Resultatet pekar på en industri i frammarsch som planerar för internationell tillväxt.

Företagen i undersökningen beräknar att öka antalet produkter på marknaden med 24 procent fram till år 2012. Av de mindre företagen bedriver den största delen främst utveckling av nya produkter. Den främsta utmaningen ser företagen i att utveckla den internationella försäljningen. Exportandelen är hög, 86 procent, och USA ses som den viktigaste marknaden. Majoriteten av företagen finansieras idag av privata finansiärer följt av riskkapital. Inom en femårsperiod bedömer man dock att behovet av internationell riskkapital och industriella partners kommer att öka.

De flesta företag i undersökningen är aktiva inom diagnostik, kardiovaskulära och ortopediska områden.

Rapporten finns för nedladdning som pdf här i pressrummet.

Rapporten har gjorts av undersökningsföretaget Synergus på uppdrag av och i samarbete mellan Swedish Medtech, Invest in Sweden Agency, SwedenBio, Innovationsbron och Vinnova. Finansiärer för projektet är Innovationsbron, Invest in Sweden Agency och Vinnova.

För med information eller frågor kontakta:

Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish Medtech. Tel: 08-586 246 06, mobil: 0765–38 46 06, e-post: als@swedishmedtech.se

Mats  Berggren, VD, SwedenBIO. Tel: 08-21 36 01, mobil: 070–871 47 73, e-post: mats.berggren@swedenbio.com 

Peter Bramberg, Affärsområdesansvarig Life Sciences, Invest in Sweden Agency. Tel: 08-402 78 45, mobil: 070–667 31 00, e-post: peter.bramberg@isa.se

Gisela Sitbon, Senior Investment Manager/vice Regionsdirektör Mitt, Innovationsbron. Tel: 018-51 05 13, e-post: gisela.sitbon@innovationsbron.se

Johanna Adami, Enhetschef Bioteknik, VINNOVA, Tel: 08-473 30 76, e-post: johanna.adami@vinnova.se

Medtechrapporten har gjorts i syfte att marknadsföra svensk medicinteknik mot andra länder och företag, för att bättre synliggöra branschen samt för att bättre förstå vilket stöd dessa bolag behöver. Via offentliga bolagsregister identifierades 273 företag som kontaktades via post, hos dessa etablerades kontakt med ungefär 150 företag varav 96 deltog i den webbaserade undersökningen. 

Företag med fler än 100 anställda definieras som stora företag. Företag startade efter år 2000 definieras som unga. Publika data från bolagsverket har samlats in för 273 företag.