Transportföretagen

Framtidstron åter svag

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2013 11:44 CEST

TransportIndikatorn visar minskad framtidstro då den landar på minus 9, en minskning med 10 enheter. Detta beror framförallt på försvagad tro på omsättningen och på utvecklingen av antalet anställda i branschen.

TransportIndikatorn för kvartal 2, 2013, minskar med 10 enheter och landar på minus 9. Den ökade pessimismen beror framförallt på minskad tro på omsättningsökningen samt på minskad tro på antalet anställda i branschen.

Trots att den mest akuta osäkerheten kring eurozonen tillfälligt lagt sig, är bilden fortsatt att återhämtningen i världsekonomin drar ut på tiden.

Men man är emellertid mindre pessimistisk till framtidstron för det egna företaget än till branschen då 27 procent tror på ökad omsättningsutveckling i det egna företaget (33 procent kvartal 1). 

- Osäkerheten i världsekonomin påverkar branschen tydligt. En liten minskning av omsättningen skapar stora problem för det stora antalet företag som har små marginaler, säger Peter Jeppsson, vd för TransportGruppen.

24 procent tror att antalet anställda i branschen kommer att minska medan 67 procent tror på oförändrat läge.

TransportIndikatorn för andra kvartalet 2013 landar på -9 (+1 för kvartal 1, 2013). TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nu­läget och framtidstron i transportnäringen.

Läs och hämta TransportIndikatorn som bifogat dokument.

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressekreterare, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportgruppen.se


TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 300 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.