Francks Kylindustri AB

Francks Kylindustri förvärvar Dala El & Kylteknik

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2011 08:49 CEST

Francks Kylindustri förvärvar Dala El & Kylteknik

Francks Kylindustri vill öka sin geografiska täckning för att komma närmare sina kunder och Dala El & Kylteknik vill utvecklas och öka sin kapacitet. Det var två motiv som ledde till att Francks Kylindustri nu förvärvar Dala El & Kylteknik. Det nya namnet blir Francks Kylindustri i Bergslagen AB.

Francks Kylindustri AB följer sin strategi att öka sin geografiska täckning för att komma närmare sina kunder.
 – Vi expanderar nu i ett för oss mycket viktigt område inom Dalarna och Bergslagen med Falun, Borlänge och Ludvika, berättar Peter Franck, marknadsansvarig på Francks Kylindustri. 
 – Vi har redan flera befintliga kunder i området, exempelvis Dagab Sverige och ICA Varulager i Borlänge. Tanken är att vi inom en treårsperiod ska ha fem till sju anställda i Francks Kylindustri i Bergslagen.

Dala El & Kylteknik AB grundades 2004 av Roland Randström, som ägt och drivit företaget fram till förvärvet.  
 – Vi ser fram emot att kunna öka vår kapacitet genom att bli en del av Francks Kylindustris organisation. För en liten aktör är det en tuff arbetsbörda att hinna med allt som åligger en företagare och samtidigt hålla en hög servicenivå och utveckla verksamheten. När vi blir fler blir vi mindre sårbara och har alltid back up. Det är en trygghet för både oss och kunderna.
 Roland fortsätter:
 – Vi har samarbetat med Francks tidigare och vet att de har hög kvalitet och ett bra servicetänkande. Det gjorde att vi gärna såg dem som köpare. Det som jag personligen vill uppnå är att få mer tid till att fokusera på kunderna, samtidigt som det är tillfredställande för mig som startade bolaget se att företaget kommer att utvecklas och öka sin kapacitet.

Dala El & Kylteknik har två anställda och omsätter cirka 5 miljoner kronor per år. Man arbetar idag huvudsakligen med bergvärmepumpar, reparationer och service av kylanläggningar hos industrier och affärer, samt garantiarbeten åt Nibe. Till kontoret knyts även Olle Hillgren från Francks Kylindustrier i Norrköping. Olle har mångårig erfarenhet av branschen och blir säljansvarig för industrikyla.

Francks Kylindustri grundades 1950. Företaget har cirka 100 anställda, omsätter drygt 200 miljoner per år och har bolag i Stockholm, Göteborg, Norrköping (huvudkontor) och Helsingborg. Francks Kylindustri är specialiserat på kommersiell kyla för isrinkar, butiker, kyl- och fryslager, restauranger med flera. Naturliga köldmedier är en specialitet. Det är ett av landets fem största kylföretag och det största privatägda. Bland de mest spektakulära objekten märks exempelvis Malmö Arena och Serveras gigantiska kyl och frys i Halmstad på 16 000 respektive 10 000 kvadratmeter.

För mer information kontakta Peter Franck: 0708-725 100, peter.franck@franckskylindustri.se