Frango AB

Frango AB (publ) avnoteras från börsen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:29 CEST

Frango AB (publ) har efter styrelsebeslut ansökt hos Stockholmsbörsen om avnotering av bolagets aktie från O-listan. Skälet till ansökan är att Cognos AB, som äger mer än 90 procent av bolagets aktier med mer än 90 procent av rösterna i bolaget, har påkallat tvångsinlösen av samtliga utestående aktier i bolaget. Villkoren för en notering på Stockholmsbörsens O-lista är ej längre uppfyllda.

Sista dag för notering av och handel med aktierna i bolaget beräknas bli den 22 oktober 2004.

Stockholm den 1 oktober 2004

Frango AB (publ)
Styrelsen

Kontaktpersoner:
Tom Löfstedt, VD, Telefon: +46 70 321 77 03, Karl Ove Grönqvist, Ekonomidirektör, +46 70 321 77 31.

Om Frango

Frango, etablerat 1987, är en ledande programvaruleverantör av lösningar som hjälper affärsledningar med stöd för planering, rapportering, konsolidering samt underlag till analys för affärsbeslut - Corporate Performance Management (CPM). Drygt 1.300 koncerner och organisationer förlitar sig på Frango när det gäller CPM och verksamhetsuppföljning och styrning. Med huvudkontor i Stockholm, arbetar Frango globalt och har kontor i sexton länder i Europa, Fjärran Östern och USA samt distributörsavtal med företag i ytterligare tio länder. Frango är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Läs mer om Frango på www.frango.com.