Frango AB

Frango i tillväxttoppen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 07:26 CEST

Det O-listenoterade programvaruföretaget Frango AB är Sveriges näst snabbast växande företag enligt Maratonlistan som idag presenteras av tidningen Svenska Dagbladet och konsultfirman Ahrens. Frango har sedan 1992 visat en genomsnittlig organisk tillväxt på 57,9 procent.


Tillsammans med Svenska Dagbladet redovisar konsultfirman Ahrens varje år en Maratonlista över de 40 företag i Sverige som visat bäst tillväxt under de senaste tio åren.

- Vi har det senaste året visat tillväxt på strategiskt viktiga marknader som Tyskland och Storbritannien. Det är vår nya produkt, Frango Controller, som har fått ett mycket bra mottagande på marknaden och banar vägen, säger Ulf Alkelin, Vice VD, Frango.

Ahrens definition på maratonföretag är ett företag som under de senaste tio åren haft en genomsnittlig organisk omsättningsökning på minst 20 procent, har minst 50 anställda och en omsättning på minst 50 miljoner kr. Företaget ska ha funnits i minst elva år, sedan 1992, och ska vara lönsamt minst sex av tio år.

- Det är en maratonprestation av Frango, att under tio års tid växa så snabbt med uthållig lönsamhet, säger Thomas Ahrens, grundare Ahrens Rapid Growth.

Frango avancerade två placeringar jämfört med 2002 då företaget hamnade på en fjärde plats.

Kontaktperson:
Ulf Alkelin, Vice VD, +46 8 555 775 60, ulf.alkelin@frango.com
Karl Ove Grönqvist, Ekonomidirektör, +46 8 555 775 31, karl-ove.gronqvist@frango.com
Thomas Ahrens, grundare Ahrens Rapid Growth, + 46 708 791 100, thomas.ahrens@ahrens.seFrango i tillväxttoppen

Frango är ett ledande programvaruföretag för strategisk finansiell styrning och kontroll av organisationer och koncerner. Bolaget utvecklar och levererar programvara och tjänster via ett internationellt nätverk av dotterbolag och distributörer. Frango har huvudkontor i Stockholm. Frangoaktien är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista.