Frango AB

Frango introducerar Frango Advisor version 10 med stöd för interaktiva planeringsprocesser

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 09:48 CEST

Frango introducerar idag Frango Advisor Version 10. Genom lanseringen av Frango Advisor Version 10 fortsätter Frango att stödja företag att gå från strategi till resultat med hjälp av planeringsprocesser där fler personer inom företaget tillsammans kan arbeta med de olika processerna samtidigt, vilket resulterar i planer som är mer tillförlitliga.


Frango, en ledande programvaruleverantör av lösningar som hjälper affärsledningar med stöd för planering, rapportering, konsolidering samt underlag till analys för affärsbeslut, presenterade idag en stor uppgradering av Frango Advisor. Frango Advisor Version 10 synkroniserar strategisk planering med budgetering, prognostisering och rapportering, och erbjuder också ett nytt, innovativt användargränssnitt som gör det möjligt för användare att starta vilken som helst av processerna från en enda webbaserad accesspunkt.

- Vår erfarenhet visar att olika användargrupper har olika
behov vad gäller funktionalitet och åtkomst. Därför erbjuder vi Frango Advisor med många nya möjligheter att nå lösningen via webben. På så sätt kan fler beslutsfattare delta i planeringsprocessen utan att komplicera eller fördröja den, säger Ola Henriksson, produktchef på Frango.
- Det faktum att fler kan delta säkerställer inte bara att
den övergripande visionen förankras, utan också att de planer som företaget styrs utifrån blir mer exakta och tillförlitliga.

Frango Advisor Version 10 innehåller stora förbättringar vad gäller effektivisering och styrning av planeringsprocessen, samtidigt som den gör att ansvariga kan lägga mer tid på att utvärdera och följa upp verksamhetens resultat och att de kan ta strategiska och finansiella beslut med större säkerhet.

Den nya versionen är tillgänglig för implementering hos existerande och nya kunder från och med idag.

- Vi är väldigt förväntansfulla vad gäller potentialen hos
den här nya versionen. Den är helt i linje med den efterfrågan som vi ser på marknaden, säger Ola Henriksson.

För mer information, kontakta gärna:
Ulf Alkelin, VP Sales and Marketing, Frango AB +46 (8) 555 775 00 Ola Henriksson, Frango Advisor Product Manager, Frango AB, +46 (8) 555 775 00


Frango, etablerat 1987, är en ledande programvaruleverantör av lösningar som hjälper affärsledningar med stöd för planering, rapporterering, konsolidering samt underlag till analys för affärsbeslut - Corporate Performance Managment (CPM). Drygt 1.300 koncerner och organisationer förlitar sig på Frango när det gäller CPM och verksamhetsuppföljning och styrning. Med huvudkontor i Stockholm, arbetar Frango globalt och har kontor i femton länder i Europa, Fjärran Östern och USA samt distributörsavtal med företag i ytterligare tio länder. Frango är noterat på O-listan på Stockholmsbörsen. Läs mer om Frango på www.frango.com.