Frango AB

Frango kvartal 2 - Ökad omsättning och förbättrat resultat för Frango

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 08:28 CEST

Det O-listenoterade programvaruföretaget Frango AB, redovisar i sin
rapport för det andra kvartalet ett resultat efter finansiella poster
på 6,0 (0,5) MSEK. Omsättningen för kvartalet ökade med nio procent
till 70,0 (64,5) MSEK.


- Som vi förutspådde i första kvartalsrapporten så har
licensförsäljningen tagit ny fart under det andra kvartalet.
Säsongsmässigt är det andra halvåret Frangos resultatmässigt bästa.
Med den ökning vi nu visar känns det därför som om marknaden håller
på att vakna efter ett par års stiltje, säger Tom Löfstedt, VD för
Frango AB.

Licensförsäljningen ökade under det andra kvartalet med 14 procent
från 24,9 MSEK till 28,5 MSEK. Det är framförallt Frangos produkt
Frango Controller som visar god tillväxt. Även intäkter för underhåll
och konsulttjänster har ökat jämfört med motsvarande kvartal 2003.

- Det förbättrade resultatet är helt hänförligt till ökade intäkter
eftersom våra kostnader ligger kvar på ungefär samma nivå som förra
året. De senaste åren har vi genomfört ett besparingsprogram men nu
kan vi börja blicka framåt och vi ser ett rekryteringsbehov för att
möta efterfrågan, säger Tom Löfstedt.

Under det andra kvartalet har Frango etablerat sig i Taiwan.
Etableringen ses som en strategisk satsning för att kunna ta
marknadsandelar på en växande kinesisk marknad.

- 2004 bedöms i sin helhet bli ett bättre år än 2003 med en
förbättrad försäljning och lönsamhet, säger Tom Löfstedt.

För kvartalsrapport: www.frango.com
Kontaktpersoner:
Tom Löfstedt, VD, Telefon: +46 70 321 77 03, Karl Ove Grönqvist,
Ekonomidirektör, Telefon: 08-555 775 00


Frango, etablerat 1987, är en ledande programvaruleverantör av
lösningar som hjälper affärsledningar med stöd för planering,
rapportering, konsolidering samt underlag till analys för
affärsbeslut - Corporate Performance Management (CPM). Drygt 1.300
koncerner och organisationer förlitar sig på Frango när det gäller
CPM och verksamhetsuppföljning och styrning. Med huvudkontor i
Stockholm, arbetar Frango globalt och har kontor i sexton länder i
Europa, Fjärran Östern och USA samt distributörsavtal med företag i
ytterligare tio länder. Frango är noterat på O-listan på
Stockholmsbörsen. Läs mer om Frango på www.frango.com.