ReadSoft

Franska detaljhandelskoncernen PIMKIE köper ReadSofts lösning för elektronisk fakturahantering

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:12 CET

Den franska detaljhandelskoncernen, PIMKIE, har valt ReadSofts lösning för att elektroniskt hantera 150 000 fakturor årligen. Den multinationella koncernen ska automatisera hanteringen vid företagets samtliga klädbutiker i Europa. Affären är en av de största för ReadSoft, så här långt, på den franska marknaden och inkluderar produkter från den nyligen förvärvade SAP-specialisten ReadSoft Ebydos.

Den franska PIMKIE koncernen är en av Europas största detaljhandelskedjor med en flora av kända varumärken. Företaget, som har totalt 655 klädesbutiker och 6500 anställda, omsatte under förra året 650 miljoner Euro. Lösningen som PIMKIE nu valt att köpa från ReadSoft innehåller såväl elektronisk fakturahantering som elektroniskt arbetsflöde och ett elektroniskt arkiv, dvs Cockpit och WebCycle produkterna från den nyligen förvärvade tyska SAP-specialisten ReadSoft Ebydos. För PIMKIE innebär den här investeringen en rad fördelar som ökad effektivitet, sänkta kostnader i faktura- och ekonomiprocessen samt bättre möjligheter till spårbarhet.
Det nya systemet kommer att innebära en optimering av fakturahanteringsprocessen med ökad effektivitet och högre grad av automation. ReadSofts lösning läser automatiskt in information på fakturan, förstår denna, matchar mot inköpsorder och leverans samt hanterar informationen - allt i PIMKIEs befintliga SAP-system. Sedan skickas fakturorna i ett elektronisk flöde för kontroll, verifiering, godkännande och betalning.
- Den här lösningen innebär att vi kan hantera vår expansion på ett betydligt bättre sätt, kommenterar projektteamet på PIMIKE. ReadSofts unika förmåga att automatiskt matcha stora mängder information på enskilda fakturor mot inköpsorder kommer att göra stor skillnad för oss.
Ökad kontroll och spårbarhet ger PIMKIE tidigare oanade möjligheter att snabbt agera på frågor om fakturor och därmed höja servicenivån gentemot leverantörer.
- Den här affären är positiv ur många aspekter, säger Jan Andersson, VD för ReadSoft. Viktigast av allt är kanske att PIMKIE omgående kommer att kunna arbeta betydligt mer effektivt eftersom vår lösning passar internationella koncerner som PIMKIE väldigt väl. Dessutom är PIMKIE ett starkt varumärke inom detaljhandeln i Europa och därför ytterligare en god referens för oss inom det här segmentet.


Om ReadSoft DOCUMENTS for Invoices
Mer än tio års erfarenhet av elektronisk fakturahantering har lett fram till marknadens mest kraftfulla och, med drygt 2000 kunder, överlägset mest använda system. För i stort sett alla verksamheter är ReadSoft DOCUMENTS for Invoices en mycket lönsam investering. Fullt genomförd elektronisk fakturahantering sänker kostnaden med mellan 25 och 50 procent, samtidigt blir processen snabbare och kvalificerad personal kan ägna sin tid åt mer krävande uppgifter. ReadSoft DOCUMENTS for Invoices fångar, läser och klassificerar alla inkommande format, på papper eller elektroniskt. Lösning är skräddarsydd för enkel sammankoppling med ledande internationella affärssystem och certifierad för både SAP och Oracle

För mer information kontakta
ReadSoft AB
Jan Andersson, VD
Tel: 0708 -37 66 00 eller
Jonna Opitz, Informationschef
Tel: 0733-37 86 68
E-post: jonna.opitz@readsoft.com

Lär mer om ReadSoft på www.readsoft.se
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Företaget utvecklar och marknadsför en komplett programvaruplattform för dokumentautomation under namnet ReadSoft DOCUMENTS. Visionen är att befria företag världen över från manuell hantering av dokument. Sedan starten 1991 har ReadSoft utvecklats till en världsomspännande koncern med kontor i 14 länder i Europa, Nord- och Sydamerika och Australien samt ett stort antal lokala och globala samarbetspartners. Huvudkontoret finns i Helsingborg och koncernens huvudenhet för forskning och utveckling finns i Stockholm. ReadSoft är sedan 1999 noterat på Stockholmsbörsen