StrongPoint Sverige

Franska storbanker provar CashGuards ATM-lösning

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:50 CEST

De franska bankerna Societé Génerale och Credit Lyonnais har lagt order på pilotinstallationer för utvärdering av CashGuard/SQS nya helhetslösning för bankautomater (ATM). Den nya ATM-lösningen möjliggör säkra transporter till och från bankautomater i vanliga bilar samt säker påfyllning och lagring av kontanter.

CashGuard/SQS helhetslösning för bankautomater erbjuder ett slutet system som skyddar kontanterna under transporten till bankautomaten, vid påfyllningen samt i automaten. Kontanterna behöver inte längre köras i bepansrade fordon och när sedlarna lagras i bankautomaten är de skyddade mot inbrott, stöld och sprängningar. ATM-lösningen är en kombination av CashGuard/SQS unika tekniker och består av infärgnings- och sensorenheter samt radioövervakning.
Sedan två år är CashGuard/SQS den ledande leverantören av intelligenta värdetransportväskor i Frankrike. Intresset för CashGuard/SQS lösningar för bankautomater innebär ytterligare ett genombrott på den franska marknaden. I Frankrike finns det totalt cirka 40.000 bankautomater.

För ytterligare information kontakta:
Anders Eklund, VD CashGuard AB (publ), tel 08-732 22 00, anders.eklund@cashguard.se

Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt säkerhetsföretag. I oktober 2004 förvärvade CashGuard säkerhetsföretaget SQS Security Qube System. Den nya koncernen har cirka 125 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.