Tjeckiska Centret

Franz Kafka och Bruno Schulz på Judiska museet i Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 13:14 CEST

Utställningen ”Franz Kafka och Bruno Schultz – gränslandets mästare” gestaltar två av nittonhundratalets största författares liv och livsverk. Vi besöker en till stora delar förlorad värld, som på många sätt präglat dagens Europa. Gränsområdet mellan det gamla och nya, som en ny europeisk identitet formades. Än idag är frågeställningar kring Europa och identitet aktuella, och vi tror att Kafka och Schulz kan ha något att säga om den saken.

 

Vi har upptäckt en skatt, som vi vill dela med oss av till den svenska allmänheten. Jag är övertygad om att utställningen kommer att bli magisk och oförglömlig!  Alla åldrar har någonting att hämta i utställningen, som är synnerligen allmänbildande och rik till innehåll: konst, litteratur och historia! Och allt detta presenteras i en fantasieggande gestaltning! säger Yvonne Jacobsson, chef för Judiska Museet i Stockholm.

 

Kafka kom att bli en av 1900-talets största författare. Han inspirerade den unge Schulz, som hade författarambitioner. Mycket förenar de båda författarna, men betydande skillnader finns.

 

Jag känner till Kafka mer än Schulz, säger Yael Fried, informatör vid Judiska Museet i Stockholm. Men nu när jag läst deras verk har jag upptäckt en fantastisk värld, som jag tycker kommer till uttryck i utställningen. Jag inser nu hur många beröringspunkter deras författarskap har och hur de speglar den förlorade världen.

 

Judiska museets huvudpartner för delen om Franz Kafka är Tjeckiska centret i Stockholm. TilIsammans med Litteraturmuseet och Franz Kafka Samfundet i Prag presenterar de ett unikt material och bilder om Franz Kafka ur olika infallsvinklar.

 

Det är omöjligt att förbise detta evenemang i höst. En modern och annorlunda blick på dessa två giganter öppnar nya dörrar till kunskap, säger Lucie Svobodova, direktör för Tjeckiska centret i Stockholm. Vi är samtidigt väldigt glada att få välkomna författaren Arnošt Lustig, vän till Max Brod, till vid detta tillfälle. Lustig tillhör en av världens främsta författare och humanister med Förintelsen som huvudtema.

 

Franz Kafka fångade människan av vår tid. Människan, som är anklagad utan att ha begått något, och utan att få veta vad han begått, åtalad och dömd och berövad livet utan att veta ett enda varför. Sådan är människans karaktär och öde i romanen Processen, som Kafka ville bränna upp, men som formades till en bok av hans vän Max Brod, vilken inte lyssnade på sin genialiske vän vars extraordinära talang han var väl medveten om. Och lika träffande är hjältens karaktär och öde i romanen Slottet. Känner vi inte igen oss själva i lantmätaren som försöker nå den utvalda platsen för att fullgöra sitt uppdrag men aldrig når fram till denna plats, liksom Kafkas olyckliga hjälte?

ur boken av Arnošt Lustig – Om litteraturen.

 

I samband med utställningen på Judiska museet inviger Tjeckiska centret fotoutställningen Prag – Franz Kafkas hemstad av Jan Lukas (1915-2006), en av Tjeckiens främsta dokumentärfotografer som nått världssuccé. Hans reportagefotografier från andra världskriget, den kommunistiska statskuppen i Tjeckoslovakien 1948, städer som New York, Gamla Jerusalem, Taiwan och Berlin tillhör de bästa och de mest berömda av hans verk. Vernissagen äger rum onsdagen den 6 oktober kl. 18 i närvaro av Markéta Mališová och Arnošt Lustig.

 

 

Franz Kafka och Bruno Schulz – gränslandets mästare

 

Judiska museet i Stockholm

 

4 oktober 2010 – 13 mars 2011

 

 

Prag – Franz Kafkas hemmastad

 

Tjeckiska centret Stockholm

 

5 oktober 2010 – 28 oktober 2010