Socialdemokraterna

Fred och frihet i globaliseringens tid - beslut om riktlinjer på det internationella området

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2005 21:35 CET

De djupa skillnaderna mellan fattiga och rika i världen är vår största internationella utmaning. Freden hotas alltid där klyftorna och maktlösheten är som störst. Socialdemokratins mål är en jämlik och trygg värld. Med ökat välstånd och växande insikter om det ömsesidiga beroendet mellan människor och länder blir en positiv utveckling möjlig - men det kräver ett större internationellt engagemang.

Det beslutade den socialdemokratiska kongressen på söndagen efter en debatt om politiska riktlinjer på det internationella området. I punktform ser riktlinjerna på det internationella området enligt följande:

Vi vill demokratisera globaliseringen och globalisera demokratin.

Vi vill lyfta jämställdhetsfrågan och fördubbla stödet till fri opinionsbildning.

Vi vill öka uppföljningen av hur biståndet används.

Vetot inom FN:s säkerhetsråd måste avskaffas.

Vi behöver stärka den internationella brottsmålsdomstolen.

Vi ska driva på för ett större engagemang från EU och USA i Mellanösternkonflikten.

Vi ska intensifiera arbetet med att avskaffa EU:s jordbrukssubventioner.

Vi ska driva på för en gemensam internationell överenskommelse för att helt avskriva de fattiga ländernas skulder.
Globala utmaningar kräver gemensamma lösningar. Vi vill demokratisera globaliseringen genom att globalisera demokratin.

Vi vill stärka folkrätten genom ett reformerat och vassare FN. Vi vill ha en organisation som bättre förmår förebygga konflikter och förhindra folkmord. En stat ska inte kunna begå grova övergrepp mot sin befolkning utan reaktioner från det internationella samfundet. Vi vill se ett FN med ett effektivt och representativt säkerhetsråd. Vetot måste avskaffas.

Riktlinjerna slår även fast att vi ska jobba för en folkrätt som sätter människors säkerhet främst. Vi vill också göra EU till en tydlig global förespråkare och ett föredöme för en stark internationell rättsordning.

Vi är stolta över att Sverige under nästa år når en-procentmålet. Vi ska fortstätta driva en biståndspolitik för hälsa, demokrati och ren miljö. Fattigdom är inte bara brist på mat, utan också brist på makt. Vi vill lyfta jämställdhetsfrågan och fördubbla stödet till fri opinionsbildning.

Vi vill öka uppföljningen hur biståndet används. Det är oacceptabelt att den industrialiserade världen missgynnar utvecklingsländer genom importtullar och exportstödet till den egna industrin eller jordbruket.

Vi ska intensifiera arbetet med att avskaffa EU:s jordbrukssubventioner.

Det behövs en gemensam internationell överenskommelse för att helt avskriva de fattiga ländernas skulder. Det ska även finnas nya möjligheter för framtida lån till investeringar och fattigdomsbekämpning. I riktlinjerna slås även fast att flera länder måste införa ILO:s konventioner om arbetstagares rättigheter.

Kongressens pressjour, 08-24 76 25

Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59