Rotary Sverige

Fred och integration fokus för Rotary i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 10:10 CEST

Årligen får tiotalet särskilt utvalda studenter från hela världen genomgå påbyggnadsutbildningen vid Uppsala Rotary Peace Center. Foto Magnus Aronsson.

- Det är viktigt att förstå inte bara vad som orsakar krig och lidande, utan också fredsfaktorer som gör att världen trots allt är mindre våldsam nu än tidigare. Det säger Erik Melander, professor vid Uppsala universitet som deltar i ett seminarium om fred som arrangeras av Rotary i Almedalen. Ett annat seminarium har tema mentorer, projekt som Rotary driver för integrering av nyanlända i arbetslivet.

Titeln på det inledande seminariet tisdagen den 2 juli har formulerats: Är frivilligorganisationer nyckeln till fred?

-Utan tvekan kan frivilligorganisationerna spela en stor roll för en fredlig utveckling, understryker Erik Melander. Det gäller särskilt de som har erfarenhet av att arbeta med uppbyggnad, som t ex Rädda barnen eller Kvinna till kvinna.

Temat fred är inte bara ständigt aktuellt, utan också ett område där Rotary International gör en långsiktig, global satsning. Vid Uppsala universitet finns ett av världens sex Rotary Peace Center som utbildar mastersstudenter från hela världen, som vill arbeta för en bättre värld.

I fredsdiskussionen medverkar också Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker med ansvar för barns rättigheter, Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare för Kvinna till kvinna, Madeleine Sultán Sjöqvist, vice ordförande i Rädda barnen, och Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet. Riksdagsledamoten och rotarianen Ann-Britt Åsebol leder samtalet.

Mentorer underlättar integration för nyanlända

Rotarys andra seminarium visar hur erfarna mentorer kan underlätta nyanländas etablering i arbetslivet genom sina kontaktnät och yrkeserfarenheter. Tanken är att arbetet inte bara är nyckeln till språket för nyanlända, utan också ger en plats i samhällslivet. Närmare 70 rotaryklubbar är engagerade i mentorsprojekt, och sammanlagt har hälften av de cirka 800 deltagarna ,”adepterna”, kunnat finna ett arbete.

-Mentorernas samlade yrkeserfarenhet och nätverk har varit försättningen för att lyckas, säger Peter Eklund, ordförande i den ideella föreningen Yrkesmentorer.

-Samtidigt får mentorn får lära sig mera om de miljöer som de nyanlända kommer ifrån.

Seminariet under tisdagseftermiddagen ger en bild av hur man arbetat med integrationsprojekten på olika håll i landet. Projektledare från Uppsala och Stockholm medverkar, liksom två par mentorer-adepter, som berättar om sina erfarenheter. 

--------

Rotarys seminarier äger rum den 2 juli på Campus Gotland, sal E 35 klockan 14, respektive 15. För vidare information, kontakta Ann-Britt Åsebol 0705-951802 annbritt.asebol@gmail.com , respektive Peter Eklund (yrkesmentorer), tel. 0708-248342, peter.ng.eklund@gmail.com

Bilden får användas fritt. Foto Magnus Aronsson.  

Rotary är en global humanitär organisation med mer än 1,2 miljoner medlemmar i 34.000 rotaryklubbar i över 200 länder. Rotarys medlemmar är män och kvinnor som representerar näringsliv, yrkesliv och samhälle med ett gemensamt åtagande att göra världen till en bättre plats genom humanitärt service.

Bifogade filer

Word-dokument