Länsförsäkringar Västerbotten

Fredag den 13:e är ingen olycksdag

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 09:29 CET

I dag är det en riktig otursdag. Åtminstone enligt folksägen och skrock. Men en undersökning visar att fredag den 13:e inte alls är särskilt olycksdrabbad.

Enligt en olycksgranskning som Länsförsäkringar har gjort sker ungefär 15 procent färre skador under fredagen den 13:e än under en helt vanlig genomsnittlig dag. Det sker nästan exakt lika många skador under fredagen den 13:e som under andra dagar med nummer 13.

– Kanske finns myten om fredagen den 13:e kvar och gör att vi är extra försiktiga den dagen, säger skadeexpert Rakel Sandström, skadechef på Länsförsäkringar Västerbotten.

Den vanligaste skadan fredagen den 13:e är att du råkar tappa bort eller skada dina saker. Det är händelser som kan ersättas av din allriskförsäkring som ger ersättning om du till exempel spiller kaffet över datorn eller tappar mobilen. En allriskförsäkring kompletterar din hemförsäkring och ingår i vår boendepaketering.

Länsförsäkringar har granskat de drygt en miljon miljoner skador som anmälts till länsförsäkringsbolagen under de senaste tre åren.

– Ska man titta på utfallet av den här granskningen så är fredagen den 13:e mer som en turdag, säger Rakel Sandström.

Enligt Länsförsäkringars granskning sker de flesta skadorna under vissa dagar under juni, juli och augusti.

Om fredagen den 13:e

Föreställningen om fredagen den trettonde som olycksdag kan tidigast beläggas i mitten av 1800-talet, och verkligt spridd bland folk i allmänhet blev den först på 1900-talet. Idén vann anklang inte minst inom litteraturen, till exempel i Thomas L. Lawsons roman Friday, the Thirteenth (1907), som handlar om panik bland börsmäklare på Wall Street. Först under decennierna därefter började man på allvar uppfatta fredagen den 13 som en dag då man borde ta sig i akt, och under de senaste decennierna har vi fyllt på mytfloran genom att söka oss tillbaka i historien på jakt efter diverse olyckor som sägs ha inträffat på datumet ifråga. Ett av de senaste tillskotten är att ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev fängslade av Filip IV av Frankrike fredagen den 13 oktober 1307 på order av påven Clemens V. En annan hypotes grundar sig på att Jesus hade tolv lärjungar, och när Jesus förråddes var Judas Iskariot den trettonde vid bordet.

Källa; Wikipedia

Närhet skapar trygghet. Länsförsäkringar Västerbotten är ett kundägt bolag med Västerbotten som enda marknad. Vi erbjuder våra kunder komplett ekonomisk service, med tjänster kring bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett och samma tak.

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom det lokala länsförsäkringsbolaget får våra kunder en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.