Svensk Israel-Information

Freden förhindras av Hamasstöd i media och Gazaaktivister - Ray Hanania

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2010 19:19 CET

Freden förhindras av Hamasstöd i media och Gazaaktivister

12 jan. 2010
Ray Hanania , THE JERUSALEM POST

 

När Palestinska Myndighetens president Mahmoud Abbas nyligen klagade i Qatar över att media där var pro-Hamas, och att denna slagsida hotade möjligheten att uppnå fred, slog detta an en sträng hos många palestinier.

 

Det är inte bara huvudströmningen inom arabiska media som stödjer Hamas, stämplad som en terrororganisation av många nationer, utan även de grupper som stödjer Hamas vilka ohotade långsamt alltmer dominerar spelfältet i Mellanöstern, som hotar freden.

 

Ett bra exempel på detta är frågan om Gazaremsan, där palestinierna klagar över att de står under en förtryckande militär och ekonomisk israelisk belägring, och israelerna svarar att radikala element där fortsätter att beskjuta deras civilbefolkning med Katyusha- och Kassamraketer.

Gaza är ett väldigt komplicerat ämne, men inte så svårt att förstå.

Området har kontrollerats av Hamas och radikala muslimer sedan 1970-talet. Även om Hamas' föräldraorganisation, Muslimska Brödraskapet, försåg sina medborgare med vård och social omsorg, gavs den omsorgen endast till de som omfamnade dess hårdföra religiösa ideologi.

Hamas motsätter sig fred med Israel, och använde den mest fördärvliga formen av våld – självmordsbombningar – genom 1990-talet för att förstöra fredsprocessen och förhindra kompromissande. Dess kall är inte att uppnå fred baserat på en kompromiss, utan att söka uppnå och besanna den ouppnåeliga drömmen – snarare en mardröm för vanliga palestinier – om att utplåna Israel och återföra Palestina till vad det var 1917, innan det hamnade under brittisk kolonialism.

DENNA ÖNSKAN från Hamas' sida delas inte bara av de religiösa extremister som blir allt starkare, utan även av de som är sekulära fanatiker men likväl också motsätter sig fred grundat på en kompromiss. De flesta av dessa aktivister hör hemma i västliga länder, där det är enkelt att skandera för förgörelsen av inte bara Israel, utan även Abbas' sekulära palestinska regering, vilken stödjer en kompromiss baserad på två stater.

I det palestinska extremistlägret finns oväntade bundsförvanter, religiösa fanatiker sida vid sida med sekulära extremister som Folkfronten och rejectionisterna som leds av aktivisterna och vilka arabisk media kryper inför i den felaktiga tron att ”frihet” innebär att omfamna de mest extremistiska aktivisterna.

 

Arabisk media, som glorifierar religiös extremism och t.o.m. våldsamma attacker, inser givetvis inte att det inte bara är judar, kristna och sekulära muslimer som skulle bli förtryckta av en Hamas-styrd regering. Media i Hamastan skulle vara bland de främsta målen, ifråntagna den ”frihet” de har idag – att kritisera Abbas, två stater och fred baserat på en kompromiss.

MÅLET för Free Gaza-demonstranterna handlar inte om att ge frihet till de 1.3 miljoner palestinier som lever där eller att avlägsna Israels ”förtryckande militära och ekonomiska belägring.” Det handlar om deras långsiktiga mål. Med ”befria” Gaza menar de att utropa Hamas till den ”enda legitima representanten för det palestinska folket.” Men det är inte deras mål.

Syftet för många av demonstranterna är att stärka Hamas. De vet att Israel tvingas att handskas med hoten först, inte de tvingande skälen till fred. Och Hamas är ett hot inte bara mot Israel, utan även mot palestinierna, sekulära arabiska länder som Egypten och Jordanien, mot kristen och judisk religiös självständighet, och viktigare, mot målet att uppnå en fred grundad på en icke-våldsam kompromiss.

Aktivisterna fortsätter att klamra sig fast vid det falska och irrelevanta påståendet att Hamas vann ett val 2006 och ignorerar det faktum att Hamas störtades från den politiska makten på samma vis som de installerades. Det var ett korrupt val som var dåligt konstruerat, vilket tillät meningsskiljaktigheterna hos den palestinska majoriteten att smälta samman med Hamas' trosbaserade tystlåtenhet. I västerländska val delas de två processerna upp så att de enskilda partierna väljer sina kandidater i interna kamper innan de ställs emot kandidater från de andra partierna.

Hamas och aktivisterna har låtit Gazaremsan ruttna i ekonomisk misär för att det passar deras syften. De kan inte samla stöd grundat på deras ideal därför att de inte har realistiska ideal. De kräver  utplånandet av Israel och utplånandet  av ett sekulärt Palestina med två stater, och även utplånandet av Egypten och i princip alla som inte håller med deras extremistiska agenda.

Snarare än att hjälpa Gazaremsans belägrade folk och ta de första stegen mot en sekulär palestinsk stat som skulle leda till fullständig palestinsk statsbildning i Västbanken, har demonstranterna bidragit till att innesluta palestinierna där i fortsatt lidande.

DEMONSTRANTERNA som försöker ta sig in i Gaza blundar för det förtryck och den brutalitet som är Hamas sanna ansikte. De har begränsat sin kritik till Egypten. Vad viktigare är, denna bisarra allians mellan de religiösa fanatikerna och de sekulära extremisterna vilken i dagsläget är fokuserad på Gazaremsan säger ingenting om den terrorkampanj Hamas fortsätter att bedriva mot sekulära palestinier.

Hamas har gjort det enkelt för vissa att motsätta sig palestinsk statsbildning, och är det främsta hindret som står i vägen för fred.

Arabiska media genomgår en inre kamp inte olik den som nu dominerar arabisk och palestinsk politik. Den står mellan extremister som ser media som ett instrument för att bedriva aktivism och de av oss som anser att media måste fortsätta att objektivt vittna om sanningen.

Sanningen innebär att alla tragiska händelser idag inte kan skyllas på Israel, Egypten, Abbas eller misslyckandet att, hittills, uppnå fred.

Författaren är en palestinsk-amerikansk kolumnist, satiriker och grundaren av Yalla Peace.

 

Svensk Israel-Information verkar för att komplettera bilden av Mellanöstern i media.