Centerpartiet

Fredrick Federley om EU:s nya luftvårdspaket

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 13:11 CEST

I dag startar Europaparlamentet arbetet med EU:s nya luftvårdspaket. Fredrick Federley (C) är den liberala gruppens förhandlare i industri- och energiutskottet för de två lagförslagen som syftar till att minska utsläppen av luftföroreningar och transporten av luftföroreningar mellan länderna. Lagpaketet innehåller bland annat förslag om bindande mål för utsläppen från förbränningsanläggningar i hela EU.

- Det här nya lagpaketet är det som saknats i luftvårdspolitiken. När det är på plats kommer luftkvaliteten att förbättras och de negativa hälsoeffekterna minskas dramatiskt, säger Fredrick Federley.

- Utsläppen beräknas orsaka 400 000 för tidiga dödsfall och kostar oss mellan 330 och 940 miljarder euro per år, säger Fredrick Federley (C) som tänker föra en ambitiös linje i förhandlingarna med tuffa utsläppsmål.

Det övergripande syftet med förslagen från EU-kommissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att klara de nuvarande gränsvärdena för luftkvalitet inom hela EU samt att nå EU:s långsiktiga mål om en luftkvalitet som inte överskrider WHO:s gränsvärden för hälsa och att kritisk belastning för ekosystem inte överskrids. Det nya luftvårdspaketet kan även bidra till att klimatmålen nås främst genom att utsläppen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar sänks.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.