Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt möter Danuta Hübner och talar vid Östersjökonferens

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 08:39 CEST

På tisdag den 30 september inledningstalar statsminister Fredrik Reinfeldt vid EU:s konferens om Östersjön och möter EU-kommissionären Danuta Hübner.

EU-kommissionen ordnar, tillsammans med Stockholms länsstyrelse, en konferens om EU:s Östersjöstrategi i Stockholm. De svenska tankarna på en Östersjöstrategi för EU har aktualiserats i ljuset av att åtta av nio strandstater kring Östersjön sedan utvidgningen är EU-medlemmar. Huvudsyftet är att genom att bättre tillämpa EU:s regelverk förbättra miljön i Östersjön och stärka integrationen och konkurrenskraften i Östersjöområdet, bland annat genom stärkandet av den inre marknaden och ökade satsningar på infrastruktur. En starkare regional ansats planeras också vad gäller forskning, utveckling och innovation.

EU-kommissionären för regionalpolitik, Danuta Hübner, kommer till Stockholm den 30:e september för att delta vid konferensen och kommer tillsammans med statsminister Fredrik Reinfeldt och landshövding Per Unckel att lansera en dialog för att hämta in synpunkter om EU:s framtida strategi för Östersjöregionen.

Statsminister Fredrik Reinfeldt träffar kommissionär Danuta Hübner innan konferensen och därefter håller de en gemensam presskonferens.

Europeiska rådet, EU:s stats- och regeringschefer, gav i december Kommissionen i uppdrag att utveckla en strategi för östersjöregionen. Strategin väntas bli antagen under det svenska  EU-ordförandeskapet hösten 2009. Konferensen på tisdagen den 30 september samlar regionala aktörer från EU-länderna runt Östersjön för att ge dessa tillfälle att föreslå vad de vill se i en EU-strategi för Östersjön. Detta för att skapa förutsättningar för lokal förankring av strategin, dess långsiktighet och trovärdighet. Många av de organisationer som närvarar väntas också delta i genomförandet av strategin.

Ur programmet:
8.00 Möte mellan statsminister Fredrik Reinfeldt och kommissionär Danuta Hübner.

8.30 Presskonferens med statsminister Fredrik Reinfeldt och kommissionär Danuta Hübner.

9.00 Statsminister Fredrik Reinfeldt inledningstalar, därefter talar kommissionär Danuta Hübner och landshövding Per Unckel.

Media är välkomna att delta under inledningen och avslutningen av konferensen.

Tid och plats:
Tid: Tisdagen 30 september.
Plats: Hotell Hilton, Stockholm Slussen, Guldgränd 8.


Kontakt:
Roberta Alenius
Pressekreterare hos Fredrik Reinfeldt
08-405 49 04
070-270 72 17-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Mer information och fullständigt program på konferensens webbplats (http://www.balticseastrategy.se)