Moderaterna

Fredrik Reinfeldt på Stockholm Pride

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2003 09:00 CEST

Fredrik Reinfeldt invigningstalade på onsdagen på Stockholm Pride. Nedan återfinnes punkter Fredrik berörde i sitt anförande.

"Elisabeth Olsson Wallin beskrev Pride som ett tillfälle att få känna sig trygg, i majoritet, där det man själv är för åtminstonde några dagar blir norm. Jag förstår den känslan. Särskilt tydligt har den blivit för mig efter att ha mött en del av de homofoba uttryck inför mitt deltagande som är vardag för många av er."

"I Dagens Nyheter idag påminns vi om att det också finns allvarligare skäl till att vi är här. Eva Tibys forskning pekar mot att var fjärde homosexuell utsatts för våld eller hot på grund av sin sexuella läggning. Det leder till anklagelser om att rättsväsendet inte bryr sig tillräckligt. Visst finns det brister i förståelse, men problemet i Sverige är snarare ett rättsväsende som fungerar dåligt oavsett vad du blir utsatt för. Den intressanta frågan är vem det i så fall som är mest hotad i ett samhälle där inte längre rättsstaten upprätthålls. Det råder ofta omvänd ljudvolym i förhållande till verklig utsatthet. "

"Frågan om insemination för lesbiska par har tyvärr hamnat i långbänk. Regeringen har fortfarande inte tillsatt någon utredning hur moderskapsfrågan ska lösas juridiskt. Deras attityd verkar vara att det inte gör så mycket om lagstiftningen halkar efter eftersom de lesbiska paren kan "ordna det själva" genom att åka utomlands eller göra upp med manliga bekanta. Det är inte OK. Lesbiska par måste ges möjlighet till assisterad befruktning på laglig väg!

"Frågan om ny smittskyddslag har upprört många. Jag ingår i ett demokratiskt parti som ännu inte tagit ställning i frågan eftersom något konkret lagförslag inte presenterats för riksdagen. Mitt intryck är dock att den kommitté som förberett frågan gjorde ett bättre jobb än Morgan Johansson. Det behövs möjligheter att tvångsisolera, men vi ska akta oss för att ge generösa möjligheter att tvångsisolera människor bara på misstanken att de kanske inte kommer att sköta sig. Jag tycker dessutom inte att straffsanktioner hör hemma i smittskyddslagen. Gör du dig uppsåtligt skyldig till att sprida smitta skall du straffas enligt brottsbalkens regler."

"Jag förklarar Stockholm Pride 2003 invigt."