Crisos AB

Fredspräst blir Bataljonspastor i Svenska Försvaret!

Press Release   •   Jul 27, 2009 19:31 CEST

Svenska Försvarets nya värdegrund gör att det nu ges möjlighet för andra religiösa och icke religiösa samfund att inom ramen för Svenska Försvarsmakten ge själavård till svenska soldater. Fredsprästen Regina Birkehorn har som Sveriges första icke kristna präst genomgått utbildning till bataljonspastor i svenska försvaret.

Till vardags driver hon företaget CRISOS som tillhandahåller praktisk krishantering till företag och organisationer, dessutom är Regina författare och skriver böcker i ämnet krishantering.

Sedan 1997 har Regina ett engagemang i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. NVIO, som är en opolitisk och frivillig organisation för personal som varit i internationell tjänst i Norska Försvaret.

Regina är utbildad Peace-Minister hos Beloved Community i Ashland, Oregon, USA, som är en fredsorganisation.

För mer information kontakta:

Regina Birkehorn
070-591 48 49

regina@crisos.se

www.crisos.se