Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Fredspriset: Europa - världens kärnvapentätaste världsdel

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 09:30 CET

2012-12-10 Pressmeddelande

Europa - världens kärnvapentätaste världsdel
Grattis EU!  - Från två fredspristagare till en annan

Idag tilldelas Europeiska Unionen Nobels fredspris. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF och Svenska Läkare mot Kärnvapen, SLMK har därför skickat över 100 stycken vykort till bland annat riksdagsledamöter, EU-parlamentariker och utrikesminister Carl Bildt för att gratulera. Vykortet förmedlar en hälsning från Europa - världens kärnvapentätaste världsdel. Två kärnvapenstater finns inom Europeiska Unionen.

•   Storbritannien: ca 185 kärnvapen
•   Frankrike: ca 300 kärnvapen
•   USA: ca 110 kärnvapen utplacerade innanför EU:s gränser

-   Vi företräder båda organisationer som tidigare tilldelats Nobels fredspris, säger Josefin Lind från SLMK. Vi vet att om kärnvapnen används igen skulle det föra med sig katastrofala effekter på människors hälsa, samhällen och miljön.

EU är mer än summan av sina medlemsstater, men EU:s fredspolitik förblir starkt kopplad till medlemsstaternas intressen. De europeiska kärnvapnen hindrar EU att med enad röst driva på för nedrustning och för ett förbud. Det är en av anledningarna till att Sverige, som allt oftare endast talar genom EU, alltmer har tystnat i nedrustningsfrågan.

-   Vårt budskap är tydligt: årets fredspristagare måste börja arbeta för ett förbud mot kärnvapen och nedrusta, säger Josefine Karlsson från IKFF.  Trycket på kärnvapenstaterna måste öka och Sverige borde gå i täten i EU.

Vykorten är från ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, en internationell kampanj som arbetar för ett förbud mot kärnvapen som IKFF och SLMK är en del av.

Både IKFF och SLMK har fått Nobels fredspris. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (Women’s International League for Peace and Freedom, WILPF), genom grundarna Jane Addams år 1931 och Emily Green Balch år 1946, och Läkare mot Kärnvapen (International Physcians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW) 1985.

Elin Liss,
Kommunikationsansvarig IKFF
Tel: 08-702 98 10 / 0736-471 971
www.ikff.se

Josefin Lind,
Förbundssekreterare SLMK,
Tel: 08-400 20 483/ 0760 - 24 51 58
www.slmk.org

Pernilla Lundmark,
Kampanjsamordnare ICAN Sverige
Tel: 08-400 20 483/0760-025 099
www.icanw.se