Svenska kyrkan

Fredspristagare besöker Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 10:52 CET

Nobels fredspristagare, Leymah Gbowee, besöker Svenska kyrkan på onsdag den 14 december. Under besöket kommer hon bland annat träffa elever på Rosendalsgymnasiet i Uppsala samt medverka i ett öppet samtal med ärkebiskop Anders Wejryd.

Leymah Gbowee ledde sitt lands kvinnor i ickevåldsdemonstrationer mot inbördeskriget, vilka växte till en massrörelse och till slut tvingade fram fred. Hon har också lett Liberias sannings- och försoningskommission efter kriget.

– Vi har ju sett på många håll i världen att kvinnors roll för freden är avgörande. Kvinnor har, inte minst i Liberia, stått för stabilitet och förstånd när det gällt att föra processen vidare, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Svenska kyrkan har i många år stött den lutherska kyrkans freds- och försoningsarbete i Liberia, där Leymah Gbowee har praktiserat inom helande- och försoningsprogrammet THRP, Trauma Healing and Reconciliation Program. Under Sverigebesöket följs Leymah Gbowee av prästen Hans Lindqvist som i flera år har arbetat för THRP, där de lärde känna varandra.

Efter att ha träffat personalen på kyrkokansliet på förmiddagen, besöker Leymah Gbowee under eftermiddagen Rosendalsgymnasiet i Uppsala och de 200 eleverna i skolans internationella program. Kl 18-19 medverkar hon i ett samtal med ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala domkyrka, om fred/försoning och om kvinnors respektive kyrkans roll i fredsarbetet.

Läs merom fredsarbetet i Liberia.