Free2move Holding

FREE2MOVE: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:59 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51474

FREE2MOVE: DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2009

(NGM:F2M MTF)
* Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 1,4 MSEK


Kommentar från Bolagets VD.
Omsättningen under årets första kvartal ligger något över föregående kvartal. Tar vi hänsyn till de affärer som vi arbetar med för närvarande ser vi en ökande trend. Resultatförbättringen kan hänföras till både engångspost som redovisats tidigare och minskade personalkostnader samt ökade försäljningsintäkter.

* Lanseringen och försäljningen av den nya kabelersättaren, UNCORD har varit mycket lyckosam och en medveten satsning på fler distributörer gör att volymerna successivt kommer att öka.
* Bolaget ser också ett ökat antal offertförfrågningar gällande Bluetooth-moduler som förhoppningsvis genererar beställningar.
* De nya audioprodukter som utvecklas får mycket god respons från marknaden. Konkurrensläget är nu gynnsamt och vi räknar med kraftig försäljningsökning under andra och tredje kvartalet.
Förväntad framtida utveckling
Free2move har flera nya produkter färdiga och under utveckling som bedöms generera en signifikant förbättring av både omsättning och resultat under 2009.

Inom segmentet "audioprodukter för tuffa miljöer" ser vi en hel del positiva tecken. Nya produkter för personlig kommunikation lanseras nu för utvalda partners och kunder med mycket god respons. Dessa produkters unika egenskaper ger oss en stark position på marknaden.

Den svaga konjunkturen drar ner försäljningen av moduler. Under första kvartalet såg vi dock ett antal förfrågningar på större kvantiteter som avancerade mot avslut. I några av dessa affärer är vi enda leverantör.
Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas 2009-05-04 enligt tidigare utsänd kallelse.
Se www.free2move.net.