Free2move Holding

FREE2MOVE NÅR UPPGÖRELSE I EN FÖRLIKNING, GER UT TECKNINGSOPTIONER TILL ANSTÄLLDA SAMT GENOMFÖR KVITTNINGSEMISSION

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:20 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51323


(NGM:F2M MTF)

Free2move AB (helägt av Free2move Holding AB) når uppgörelse i en förlikning med en leverantör som innebär en resultatförbättring på ca 1,8 MSEK för första kvartalet 2009.

Free2move Holding AB publicerar en rapport för första kvartalet 2009-04-30.

Styrelsen beslutade om utgivande av teckningsoptioner till anställda inom ramen för bemyndigande.
Antal optioner 120 000 st med teckning 2011-03-09 till 2011-06-30.
Aktiekapitalet kan ökas med 48 000 SEK.
Detta medför om alla aktier tecknas en utspädning för aktieägarna i Free2move Holding AB på ca 1,9%.

Styrelsen beslutade att genomföra en nyemission inom ramen för bemyndigande. Nyemissionen riktas till Everyday Magic Advertising AB och omfattar 100 000 aktier.
Betalning sker genom kvittning av fordran för arbete utfört under 2009.
Aktiekapitalet ökas med 40 000 SEK.
Nyemissionen medför en utspädning för aktieägarna i Free2move Holding AB på ca 1,6%.Om Free2move
Free2move utvecklar och levererar innovativa och högpresterande audiokommunikationsprodukter baserade på trådlös teknologi så som Bluetooth och WLAN. Vår teknologi förpackas i såväl slutanvändarprodukter som moduler för att korta ledtider i industriella applikationer. Exempel ur Free2move´s produktportfölj är handhållna enheter med unik räckvidd, accesspunkter för trådlös överföring och moduler för inbyggnad.

Mer information
För ytterligare information, se www.free2move.net eller kontakta:
Per-Arne Wiberg, VD Free2move Holding AB, 0702-203382
per-arne.wiberg@free2move.net