onetwocom AB

Freetel genomför samgåendet med norska One2Com

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 08:59 CEST

Freetel AB (publ.) meddelar idag att man efter due diligence beslutat gå samman med det norska bolaget One2com AS. Köpet av One2com, vilket syftar till en sammanslagning av de två bolagen, genomförs enligt den så kallade poolingmetoden.

Freetel och One2com har tillsammans 43 medarbetare i Sverige och Norge. Proforma uppgick intäkterna till cirka 63 MSEK under Q1 2003 och resultatet före goodwill var cirka 0,5 MSEK. För helåret 2002 uppgick intäkterna till 241 MSEK proforma.

En del av överenskommelsen mellan bolagen är att utöka det nyemissionsbemyndigande som beslutades 25 juni från 35 miljoner aktier à 39 öre (13,65 miljoner före kostnader) till att omfatta minimum 20 miljoner kronor. Genom de preliminära teckningar som inkommit så är den utökade emissionen tecknad till 90%.

För att fullfölja samgåendet har Freetel riktat ett erbjudande till aktieägarna i One2Com att förvärva 91% av aktierna i One2Com. Erbjudandet är accepterat av styrelsen och huvudägarna i One2Com. Styrelsen i Freetel kommer att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna såväl den föreslagna apportemissionen som nyemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman sänds inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Freetel One2Com
Michael Freudenthal, VD Tommy Jensen, VD
Tel. +46 8 556 965 00 Tel. +47 21 50 41 00
michael.freudenthal@freetel.se tommy.jensen@one2com.no
Håkan Ramsin (Ordförande)
0705-90 16 20
www.freetel.se www.one2com.no

Om Freetel
Freetel hjälper stora företag och organisationer att kostnadseffektivt inhandla, använda och administrera mobila terminaler, applikationer och tjänster. Företaget kombinerar traditionell försäljning och supporttjänst med en Internetbaserad applikation (Mobile Management Systems – MMS) för administration av kundernas mobila produkter. Bland Freetels kunder märks företag och organisationer som Oracle, Posten, SLL, Microsoft, Statoil, AU-System, Proffice och Investor.

Freetel handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista, huvudkontoret ligger i Nacka.