Granskningsnämnden för radio och TV

Freja fällt för osaklighet om Irak-demonstrationer

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 10:09 CEST

Granskningsnämnden fällde ett inslag i Freja om Irak-demonstrationer för brott mot kravet på saklighet.

I ett nyhetsinslag i Freja den 15 februari uppgavs felaktigt att alla former av demonstrationer eller manifestationer mot USA:s krigsförberedelser mot Irak hade förbjudits av en domstol i New York. Uppgiften korrigerades visserligen
i följande program genom att nyhetsuppläsaren sade att ”gatorna (fylldes) av protesterande kvinnor och män trots att fredsaktivisterna inte fick tillstånd till en fredsmarsch i New York, däremot tillstånd att hålla protestmöte på en plats”.
Någon återkoppling till det tidigare inslaget gjordes dock inte i detta sammanhang. Eftersom något formellt beriktigande således inte gjordes av uppgiften i inslaget den 15 februari fann Granskningsnämnden att detta inslag stred mot
kravet på saklighet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Radio att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Kravet på saklighet i 7 § i Sveriges Radios sändningstillstånd innebär främst att
uppgifter som är av betydelse för framställningen skall vara korrekta och att framställningen
inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas. Enligt
21 § i sändningstillståndet skall uppgifter som förekommit i ett radioprogram beriktigas
när det är befogat.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08- 606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se