Tedestrand coaching AB

Freud lade grunden - vetenskapen följde efter och gick vilse....

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2013 15:54 CEST

När någon skapar en teori - och vetenskapen hakar på och teorin blir " en grundläggande sanning" den grund som kommande vetenskap ska använda sig av i kommande forskning under decennier - då kan det gå väldigt snett.


Psykologin som är grundad i samtalet - samtalsparadigmet som skapades av bl.a Freuds teorier är ett exempel på där forskning och vetenskap drivits längre och längre bort från lösningen genom nya teorier grundade i den ursprungligt felaktiga teorin där grunden är samtalet som det ledande förändringsverktyget. Psykologi, kirurgi, orientering, och tusentals andra ting där människan ska hantera komplexitet kräver en visuell överblick - en naturlag skapad av Universum som jag inte kan ifrågasätta - och sannolikt ingen annan heller.

Ett stort misstag som ingen kunnat förutse. När misstaget präglats in i oss alla då kan ingen heller se att man är vilse och måste byta riktning eftersom vägen då är inpräglad både individuellt och kollektivt. En mycket stark tro har skapats.

För att bryta sig ur detta misstag som inte är någons fel utan en vanlig mänsklig brist som kostat miljoner människor livet - och betydligt fler ett liv i svårt lidande - måste några nödvändiga steg tas.

  1. Någon måste inse detta på något sätt. Denna någon måste också kunna uppfinna/skapa det nya sättet som är grundat i ett helt nytt grundläggande paradigm.
  2. Detta nya sätt, i detta fall en visuell överblick som är en absolut regel för all komplex problemlösning som ska hanteras av människan måste skapas.
  3. Den nya lösningen - den visuella överblicken måste kunna förstås av den som ska lösa problemet.
  4. Den visuella överblicken måste kunna läras ut till den som ska lösa problemet eftersom det bara är den personen som kan lösa problemet.
  5. Detta nya måste tas emot av de som sitter fast i den gamla präglingen, och det är mycket svårt - en mödosam process. Trots bevisliga resultat sitter de gamla föreställningarna om Freuds grundteori om samtalet hårt fast och kan nästintill inte släppas oavsett argumentation eller bevisning.
  6. Någon - några måste samla tillräckligt mod och kurage så att man kan hjälpa till att föra ut detta logiska och sanna trots ett massivt kortsiktigt motstånd. Skaparen av det nya måste få hjälp med att nå ut - och hjälp med att nå vetenskaplig förankring.
  7. Eftersom denna upptäckt skett inom en människa och inte ute i det fysiska livet är det än svårare att kunna ta emot det eftersom ingen kunnat se processen öppet - skapandet har skett inom ett slutet system - inuti en människa som fått tillgång till allt nödvändigt för at kunna förstå, se och skapa.
  8. Sakkunniga av alla dess slag behöver släppa prestigen, misstänksamheten - släppa fokuset på skaparen - och skaparens budskap först och bara öppet utan värdering ta emot budskapet och hjälpa till. Först då kommer processen att starta som sannolikt kommer att hjälpa miljoner människor i slutändan. Förståelsen för flertalet kommer längre fram i processen, så som det altid är med nya upptäckter.

Att ge upp sitt eget ego och öppna sig för det möjliga är det största av tänkande - det motsatta är det lägsta, det fortsätter att skada och döda utan insikt och  vetskap om det nya som uppenbarat sig - förträngningen blir då ledstjärnan förutom fokuset på skaparen som någon som stör med något som inte kan förstås. Ge det uppenbara en chans istället att få visa upp sig. Vi har svårt att se det som inte uppfunnits eller tänkts tidigare.

Släpp gärna det greppet och hjälp till - ingen är oansvarig - ingen kan rättfärdiga med gott samvete och äkta empati, när människoliv - och ett ofantligt lidande står på spel.

Försök se att det enda jag har är en god avsikt. Jag har varit i detta ofantliga lidande och det är ingenting jag önskar någon en enda sekund.

Anders Tedestrand
Psykologisk orienteringstränare




PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235