Sveriges Makalösa Föräldrar

FRI FÖRELÄSNING: Tisdagen den 16 september 2014, kl. 18:00-19:30, Medborgarplatsen

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 16:19 CEST

Varmt välkomna till Sophia
Lövgrens föreläsning om Ekonomiskt våld: vad betyder det och vad kan vi göra åt
det?

Ekonomiskt våld
är ett fenomen som liksom våld i nära relationer och vårdnadstvister antingen
växer i omfattning eller synes svårlösliga. Ett stort problem är den
aningslöshet och det osynliggörande som sker, från myndighetspersonal, vilket
alltför ofta förvärrar och fördjupar hotbilden.

Boken består av tio st.
djupintervjuer om ekonomiskt våld, upplevt av kvinnor som levt i relationer med
mer eller mindre förekomst av annat våld. Djupintervjuerna belyser främst de
begränsningar och utmaningar som kvinnorna möts av från myndighetspersonal och
andra professionella, som genom sin okunskap underlättar männens trakasserier,
sabotage och andra vålds- och kontrollbaserade strategier.

Författaren Sophia Lövgren
kompletterar de starka berättelserna med omfattande belysning av den politiska
och samhälleliga kontexten, samt teoretiserar problematiken med bland annat
intersektionellt perspektiv, genusperspektiv, diskursanalys och
governmentality. Avslutningsvis presenteras konstruktiva och
erfarenhetsbaserade lösningar på ekonomiskt våld, vårdnadstvister och barnets
osynliggörande.

I samband med
föreläsningen kan ni köpa boken eller beställa den via: admin@makalosa.org

Det finns fortfarande platser kvar – anmäl er via länken nedan

http://sensus.se/Evenemang/Foredrag-om-boken-Att-kopa-sin-frihet---HT--14-272276/

Sveriges
Makalösa Föräldrar är en partipolitiskt och religiöst obunden
intresseorganisation som arbetar aktivt för att förbättra ensamföräldrars och
deras barns villkor.

www.makalosa.org


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.