Europaparlamentet

Fri rörlighet: Europaparlamentet kritiserar medlemsländerna

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 10:44 CEST

Sedan 2006 har närmare åtta miljoner européer utnyttjat rätten att uppehålla sig i ett annat EU-land. Men i flera fall har medlemsländerna satt käppar i hjulet för den fria rörligheten, konstaterar Europaparlamentet. Idag antog ledamöterna en resolution med 500 röster för, 104 emot och 55 nedlagda, som kritiserar medlemsländernas praktiska tillämpning av direktiv 2004/38/EG.

Kritiken gäller bland annat kränkningar av unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter, närmare bestämt rätten till inresa och vistelse för familjemedlemmar från tredjeland samt kravet att unionsmedborgare tillsammans med ansökningen om uppehållstillstånd lämnar in ytterligare handlingar, till exempel arbetstillstånd och bevis på ordnat boende, som inte finns med i direktivet.

Föredragande: Adina-Ioana VĂLEAN (ALDE, RO)Betänkande: A6-0186/2009Beslutsförfarande: InitiativbetänkandeDebatt: 1.4.2009Omröstning: 2.4.2009 Ref. : 20090401IPR53231

Kontakt

Anna BÄCKMAN
Redaktion och information

Marina LÄHTEENMAA
Europaparlamentets informationskontor i Sverige