Fria Läroverken

Fria Läroverken är bäst i Norrköping på examensbevis

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 06:00 CET

När Skolverket strax före jul publicerade sin statistik om betygen i gymnasieskolan för läsåret 14/15 stod det klart att Fria Läroverken lyckas bäst av samtliga gymnasieskolor i Norrköping med att förse eleverna med ett examensbevis. Examensbeviset betyder att eleven nått kraven för gymnasieexamen och därmed klarat sin utbildning.

  • Fria Läroverken i Norrköping har högst andel elever som når examensbevis totalt på de nationella programmen, 96,4 %. Det är 7 % bättre än genomsnittet för alla gymnasieskolor i kommunen. Fria Läroverken i Norrköping är även hela 22,7 % bättre än rikssnittet i Sverige (73,7 %).
  • Hela fyra program på skolan levererar 100 % examensbevis – Estetiska programmet, Teknikprogrammet, Barn- och fritid samt Restaurang och livsmedel.
  • Fria Läroverken Norrköping har också näst högst andel examensbevis på Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet, efter Kunskapsgymnasiet.

- Det är mycket glädjande siffror. Det är vårt huvuduppdrag att se till att de elever som går hos oss får en examen. Till skillnad från betygspoängen som till stor del beror på eleverna själva och deras ingångsvärden, ger andelen examensbevis ett renare mått på kvalitén i vår verksamhet. Det visar att vårt kontinuerliga kvalitetsarbete fungerar och att våra elever lämnar oss väl förberedda, säger Jimmy Wentzell rektor på Fria Läroverken.

- Vi har arbetet oerhört fokuserat och målmedvetet med kvalitet och måluppfyllelse på skolan de senaste åren, berättar Fria Läroverkens VD Christine Karmfalk. Det är glädjande att nytt ledarskap, våra duktiga medarbetare samt satsningar på både förstelärare, koncept- och kompetensutveckling utvecklat skolan. Det är till syvende och sist mötet mellan våra lärare och eleven själv som föder motivation och resultat. Det här har varit vår hjärtefråga de senaste åren och det känns bra att lärarna nu får ett kvitto på att deras engagemang ger ett så fint resultat.

Om statistiken

Andel examensbevis är skolverkets mått för andelen elever som uppnått examen av samtliga avgångselever. Till avgångselever räknas de elever som gått ett helt nationellt program och har fått en examen eller ett studiebevis som visar att eleven blivit betygssatt (A-F) i kurser som minst omfattar 2 500 kurspoäng. Statistiken samlas in av skolverket och publiceras i december varje år i skolverkets statistikdatabas SIRIS. Läs mer på siris.skolverket.se

Kontaktpersoner

Jimmy Wentzell, rektor Fria Läroverken i Norrköping

jimmy.wentzell@laroverken.se, 073-625 13 29

Christine Karmfalk, VD Fria Läroverken i Sverige

christine.karmfalk@laroverken.se, 070-261 12 44

Fria Läroverken driver sju gymnasier i Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Malmö, Norrköping och Ystad. Inom koncernen finns även Smålandsgymnasiet och Kronoberg skola i Växjö samt en reursskola, Karmfalkska, i Norrköping.