Borås Stad

Fria resor för äldre succé i Borås Stad

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2011 11:10 CET

Nästan 390 000 fria resor har gjorts sedan Borås Stad införde möjligheten för pensionärer att åka gratis i kollektivtrafiken. Hälften av dessa är "nya" resor, bedömer Västtrafik.

- Det är en dundersuccé och visar att vi gjorde rätt i att satsa på att ge våra pensionärer ett rörligare och lättare liv, konstaterar Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Vid halvårsskiftet 2011 gav Borås Stad alla pensionärer rätt att åka gratis med lokaltrafiken i hela kommunen utanför högtrafik. Under de första fem månaderna gjordes närmare 390 000 sådana gratisresor. Räknat på helt år pekar det mot 930 000 resor.

Dessutom bedömer Västtrafik att många av resorna är ny trafik, resor som blivit av just tack vare att resenären kunnat åka gratis.

- Vår bedömning är att cirka hälften är nya resenärer. När man pratar med våra förare förstår man att de ser många nya ansikten, berättar Lars Holmkvist, VD för Borås Lokaltrafik som kör stadstrafiken i Borås.

Det bekräftas också av statistiken över hur många som tagit ut det frikort man behöver för att åka gratis. Hela 14 613 sådana kort har till dags dato tagits ut av Borås drygt 19 000 pensionärer.

Resorna har bidragit till den starka utveckling som varit i stadstrafiken på senare tid. Antalet resor har ökat till 7,7 miljoner de senaste tolv månaderna, jämfört med 6,9 miljoner föregående period. En ökning på närmare tolv procent.

Rätten till fria resor gäller under lågtrafik, dvs utanför rusningstiden morgon och kväll, samt under lördagar och söndagar.

- Genom att pensionärerna i ökad utsträckning väljer att resa under lågtrafik fördelar vi resandet över dagen och kan utnyttja kapaciteten i lokaltrafiken bättre. Det innebär på sikt en kostnadsbesparing genom att man minskar topparna i högtrafiken, påpekar Ulf Olsson.

Pensionärernas fria resor finansieras av Borås Stad som betalar till Västtrafik efter hur många pensionärer som tagit ut frikort. Kostnaden styrs helt av antalet kort och är oberoende av antalet resor. För närvarande är kostnaden för Borås Stad 9,7 miljoner kr på årsbasis.

För färdtjänstberättigade har möjligheten att åka gratis i kollektivtrafiken funnits sedan 2006. Därför har reformen i år inte påverkat efterfrågan på färdtjänst.

Mer information lämnas av Ulf Olsson, tfn 0705-23 30 22.