Stockholms Läns Landsting

Friåret riskerar slå mot stockholmssjukvården (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 13:50 CEST

Hittills har ca 1000 invånare i Stockholms län ansökt om friår till länsarbetsnämnden. Av dem vi granskat är drygt 20 procent vårdanställda i landsting och kommun. Folkpartiet liberalernas gruppledare i landstinget, oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydberg lade idag en skrivelse till landstingsstyrelsen där Rydberg föreslår att landstingsstyrelsen ska besluta att landstinget som arbetsgivare inte ska medverka till att friåret används för medarbetare i vårdsektorn. Folkpartiet menar att friåret innebär att många med viktig erfarenhet kan komma att bli borta från sin vårdarbetsplats och ersättas av oerfarna ersättare.

- Vi anser att landstinget ska säga nej som arbetsgivarpolicy att utnyttja friåret. Vi ser inga vinster att byta ut erfarna sjuksköterskor, undersköterskor och läkare mot oerfarna vikarier. Sjukvården och patienterna har ett stort behov av erfarna medarbetare. Landstingets arbetsplaster ska ha en bra personalpolitik som får medarbetarna att vilja stanna i sjukvården, menar Rydberg.

- I stället för friåret ska satsningar göras på att medarbetarna känner glädje i sitt arbete och får arbetsgivarens uppskattning. Satsningar på medarbetarnas friskvård är viktig. I den budget som snart ska föreläggas fullmäktige bör detta finnas med. I folkpartiets förslag till budget för 2005 föreslår vi att varje medarbetare inom sjukvården ska få 5000 kronor till friskvårdsinsatser. Allt ifrån gymkort till massage ska pengarna kunna användas till. Likaså kommer vi att avsätta pengar för fort- och vidareutbildning, säger Rydberg vidare.

Stockholms län får preliminärt 2950 av landets totalt 12.000 friårsplatser. Den som vill vara ledig med en ersättning om 85% av a-kassan och uppfyller reglerna för a-kassa ska anmäla på en blankett till arbetsförmedlingen. Ansökan ska undertecknas av både arbetstagare och arbetsgivare. Hur länsarbetsnämnden ska prioritera mellan ansökningarna är för närvarande inte klart. Besked ska lämnas om ca en månad.

För mer information: Patrik Silverudd, 070-737 42 54