Rikspolisstyrelsen

Friande dom överklagas inte

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:28 CEST

På fredagen beslutade överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö att inte överklaga den friande domen mot en polisman från Malmö som stått anklagad för hets mot folkgrupp. Beslutet leder inte till någon särskild åtgärd från polismyndighetens sida i nuläget.

- Vi har i en skrivelse till Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd redogjort för vår inställning när det gäller polismannens möjlighet till forstatt anställning som polis. Vi anser inte att det beteende han visat prov på är förenligt med polisyrket. Därför har vi begärt att han ska avskedas, säger länspolismästare Anders Danielsson.
Personalansvarsnämnden ska ta ställning till ärendet och polismyndighetens begäran om avsked av den 43-årige polismannen när det finns en lagakraftvunnen dom. Polismyndigheten i Skåne vidtar inga åtgärder och har inga kommentarer i ärendet innan Personalansvarsnämnden meddelat beslut.

Lars Förstell