Liberala ungdomsförbundet, LUF

Frigör akademien!

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 10:36 CET

Idag publicerar Liberala studenter en rapport som visar att kvalitén i forskning och grundutbildning i Sverige sannolikt skulle öka om lärosätena fick möjlighet att ombilda sig till stiftelser. Rapporten är skriven av Liberala Studenters medlem Erik Wretling och visar på hur Sverige har halkat efter internationellt när till och med våra våra nordiska grannländers lärosäten stiftelseombildats. Liberala Studenter ifrågasätter nu varför regeringen inte tagit steg mot att öka akademiens frihet när andra länder ökat friheten och fått en ökad kvalité på köpet. Våra lärosäten måste själva få makten att inga avtal, äga fastigheter och ta emot donationer.


- Det är uppseendeväckande att utbildningsminister Jan Björklund inte gör något för att öka akademins frihet när det skulle bidra till att öka kvalitén i både forskning och grundutbildning, säger Benny Lindholm, vice ordförande Liberala studenter.

- Den starka politiska styrningen av den svenska akademin är unik internationellt. När studieavgifter för utländska studenter infördes kunde vi dock se hur mycket en svensk grundutbildning är värd internationellt – och svaret är inte så mycket. Det är dags att öka akademiens frihet så att också Sveriges utbildningar kan bli åtråvärda och inte bara gratis, säger Hedwig Kastenholm, vice ordförande Liberala studenter.

-  För att kunna konkurrera med internationella universitet behöver svenska universitet lika villkor, det finns gott om forskning som visar på sambandet mellan kvalitet och graden av frihet. Svenska universitet behöver samma institutionella frihet som utländska universitet för att vi ska kunna hävda oss i den internationella konkurrensen, säger, rapportförfattaren och Liberala studenter medlemmen Erik Wretling

Kontaktuppgifter: Generalsekreterare Niklas Odelberg, 0708549032

www.liberalastudenter.se

Liberala studenter är ett nätverk inom Liberala ungdomsförbundet.